MUHASEBE KONULARI
MUHASEBE KONULARI  
  İletişim
  Ana Sayfa
  Tek Düzen Hesap Planı
  SMMM Bitirme Sınavı Yorum Ve Kitap Önerileri
  GENEL MUHASEBE
  Muhasebenin Tanımı ve fonksyonları
  Muhasebe Kavramları
  HESAP KAVRAMI
  YEVMİYE DEFTERİ
  Muhasebe Fişleri
  DEFTER- İ KEBİR
  MİZANLAR
  7A SEÇENİĞİ AÇIKLAMALARI
  7B Seçeneğinde hesap planı açıklaması
  AÇILIŞ KAYITLARI
  AKREDİTİFLER (YURT DIŞI SİPARİŞ AVANSLARI)
  ALACAKLARIN ENVANTER İŞLEMİ
  ALACAKLAR
  Amortisman paylarının hesaplanması
  BANKALAR HESABI
  BiLANÇO
  AKTİF
  İNGİLİZCE AKTİF (ACTIV)
  PERSONELDEN ALACAKLAR
  SERBEST MESLEK MAKBUZU
  KİRA BEDELİ KAYDI
  Muhasebe soruları
  Beceri Sınavı Soruları
  ÜCRET BODROSU TAHAKKUK KAYDI
  BU SAYFAYA GİREBİLMEK İÇİN ÜYE OLMANIZ GEREKMEKTEDİR.
  HABERLER
  BİZE MALİYE SORULARI SORABİLİRSİNİZ
  MÜŞTERİMİZE OLAN ALACAĞIN ÇEK İLE TAHSİLİ
  E- Devlet
  SİTEMİZE YAZAR OLUN
  SERBEST MESLEK KAZANÇ DEFTERİ
  AMORTİSMAN
  ETA SQL KURULUMU
  BİLGİSAYARLI MUHASEBE
  ETA WİMDOWS MUHASEBE PAKET PROGRAMININ KURULUMU
  ETA Muhasebe Paket Programında Kullanılan Kısayol Tuşları
  ÖRNEK YEVMİYE KAYITLARI
  Facebook'ta biz...
  MUHASEBE MESLEĞİNİN ZOR VE ZEVKLİ YANLARI
  MALİYET MUHASEBESİ KONULARI
  FATURA
  KURUMSAL BAŞVURULAR
  VERGİ LEVHASI
  Örnek Yevmiye Kayıtları
  ÖRNEK MİZAN
  KPSS 2010 MUHASEBE SORULARI
  MALİYE SORULARI - KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI - LİSANS - 2010
  İŞLETME SORULARI - KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI - LİSANS - 2010
  KAYNAKÇA
  MALİYET MUHASEBESİ
  İŞLETME ÇEŞİTLERİ
  ADİ ŞİRKETLER
  TİCARET ŞİRKETLERİ
  PSİKOLOJİ SÖZLÜĞÜ
  Vicdan muhasebesi
  Google arama motoru
  DÜNYA SAATLERİ
  VERGI LEVHASI
  ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ
  VERGİ SUÇ VE CEZALARI
  İLAN VE REKLAM VERGİSİ LEVHASI ALMA
  EMLAK VERGİSİ BEYANNAMESİ
  AYLIK ÜCRET BODROSU
  Anketler
  Mağaza vitrini ve dekorasyonu masrafı kaydı
  MAKALELER
  Tasdiki Zorunlu Defterler Ve Tasdik Zamanı
  KDV TAHAKKUKU NASIL YAPILIR ?
  BANKA
  BANKALARIN İŞLEVLERİ
  2011 ASGARİ BRÜT VE NET ÜCRETİ
  MUHASEBE HABERLERİ
  BİLANÇO
  GELİR TABLOSU
  ORTAKLARIN SERMAYE TAAHHÜDÜ
  Örnek kayıtlar
  Namaz Vakitleri
  VİCDAN MUHASEBESİ
  Şirketin Kuruluş Kayıtları
  VERGİ MEVZUATI
  SGK MEVZUATI
  MEVZUAT İLE İLGİLİ YENİLİKLER
  SMMM olmak için aranan şartlar
  Muhasebe Hileleri ve Bu Hilelerle İlgili Vergi Suçu Nedir?
  Link listesi
>
KPSS 2010 MUHASEBE SORULARI
MUHASEBE SORULARI - KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI - LİSANS - 2010


>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İnd. Bordro
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Banka
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter (Defteri K.)
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Prog. Kurulumu
>> ETA Şirket İşlemleri
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gelir Tablosu Örneği
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İş Yeri Bildirgesi Formu
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenle
>> KDV Hesaplamaları
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> KPSS Soru Çözümü - Video
>> Limited Şirketler
>> Maliyet Muhasebesi Hesap
>> Menkul Kıymetler
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavram
>> Muhtasar Beyanname Örn.
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şahıs Şirketleri
>> Şirket Kurma İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe
>> Vizite Kağıdı
>> Yevmiye Defteri

>> Yönetimin Anlamı

1. İşletmenin yapmış olduğu satış karşılığında aldığı
yabancı para tutarını Türk Lirası üzerinden
kayıtlara alması aşağıdaki muhasebe temel
kavramlarından hangisiyle açıklanabilir?
A) Maliyet esası
B) Tarafsızlık ve belgelendirme
C) Özün önceliği
D) Parayla ölçülme
E) Tam açıklama

2. İşletmenin stok değerleme yöntemini değiştirmesi
hâlinde, konuyla ilgili bilgi verilmesi aşağıdaki
muhasebe temel kavramlarından hangisine
uygunluk gösterir?
A) Tutarlılık
B) İşletmenin sürekliliği
C) Tam açıklama
D) Dönemsellik
E) Kişilik

3. İşletmenin ortaklarından olan bir kişinin ölmesi ve
ölen ortağın vârislerinin işletmeden ayrılmalarına
karşılık işletmenin faaliyetlerini devam ettirmesi
aşağıdaki muhasebe temel kavramlarından
hangisinin bir gereğidir?
A) İşletmenin sürekliliği
B) Kişilik
C) Özün önceliği
D) Tutarlılık
E) Dönemsellik

4. VE 5. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE
GÖRE CEVAPLAYINIZ.
İşletme 16.12.2009 tarihinde yıllık faiz oranı % 9 olan
30 gün vadeli 60.000 TL’lik bir hesap açtırmıştır.
Hesap vade sonunda vadesiz hesaba aktarılarak
kapatılmıştır.

4. Buna göre, işletmenin dönem sonunda yapması
gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir?
A) -----------------------/-----------------------
BANKALAR 450
             FAİZ GELİRLERİ 450

B) -----------------------/-----------------------
BANKALAR 225
              GELİR TAHAKKUKLARI 225

C) -----------------------/-----------------------
BANKALAR 225
              FAİZ GELİRLERİ 225

D) ----------------------/-----------------------
GELİR TAHAKKUKLARI 225
              FAİZ GELİRLERİ 225

E) -----------------------/-----------------------
GELİR TAHAKKUKLARI 450
              FAİZ GELİRLERİ 225
              GELECEK AYLARA
              AİT GELİRLER 225

5. Yukarıdaki bilgilere göre, işletmenin vade
sonunda yapması gereken kayıt aşağıdakilerden
hangisidir?
A) ----------------------/-------------------------
BANKALAR 60.450
-Vadesiz TL
               BANKALAR 60.000
               -Vadeli TL
               FAİZ GELİRLERİ 450

B) -----------------------/------------------------
BANKALAR 60.450
-Vadesiz TL
BANKALAR 450
-Vadeli TL
                BANKALAR 60.450
                -Vadeli TL
                GELİR TAHAKKUKLARI 225
                FAİZ GELİRLERİ 225

C) ----------------------/--------------------------
BANKALAR 450
-Vadeli TL
                FAİZ GELİRLERİ 450

D) ---------------------/--------------------------
BANKALAR 60.450
-Vadeli TL
BANKALAR 60.450
-Vadesiz TL
                BANKALAR 60.000
                -Vadeli TL
                BANKALAR 60.000
                -Vadesiz TL
                GELİR TAHAKKUKLARI 450
                FAİZ GELİRLERİ 450

E) ---------------------/--------------------------
BANKALAR 60.450
-Vadesiz TL
               BANKALAR 60.000
               -Vadeli TL
               GELİR TAHAKKUKLARI 450


6. Aşağıdakilerden hangisi sermaye yedekleri
arasında yer alır?
A) I. Tertip Yedek
B) Özel Fonlar
C) Statü Yedekleri
D) Hisse Senetleri İhraç Primleri
E) Olağanüstü Yedekler

7. Alıcıların 50.000 TL tutarındaki borcu erken
ödemesi nedeniyle % 2 indirim yapılması hâlinde
aşağıdaki kayıtlardan hangisi yapılmalıdır?
A) -----------------------/---------------------------
KASA 49.000
SATIŞ İSKONTOLARI 1000
                      ALICILAR 50.000

B) -----------------------/---------------------------
KASA 49.000
                      ALICILAR 49.000

C) -----------------------/---------------------------
KASA 49.000
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 1000
                       ALICILAR 50.000

D) -----------------------/---------------------------
KASA 49.000
YURTİÇİ SATIŞLAR 1000
                        ALICILAR 50.000

E) -----------------------/---------------------------
KASA 49.000
SATILAN TİCARİ
MALLAR MALİYETİ 1000
                         ALICILAR 50.000


8. Yeni faaliyete geçen bir işletmenin doğal gaz
kullanımı için verdiği güvence bedeli aşağıdaki
hesapların hangisinde izlenmelidir?
A) Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri
B) Verilen Depozito ve Teminatlar
C) Özel Maliyetler
D) Verilen Avanslar
E) Haklar

9. T işletmesinin, Z işletmesine 5000 TL ön ödeme
yaptıktan 2 ay sonra çek ciro ederek teslim aldığı
KDV hariç 12.000 TL’lik bilgisayarlar nedeniyle
teslim tarihinde yapması gereken kayıt
aşağıdakilerden hangisidir? (KDV oranı % 15
olarak alınacaktır.)
A) -------------------------/-----------------------
DEMİRBAŞLAR 7000
VERİLEN AVANSLAR 5000
İNDİRİLECEK KDV 1800
                         ALINAN ÇEKLER 13.800

B) --------------------------/-----------------------
DEMİRBAŞLAR 12.000
İNDİRİLECEK KDV 1800
                          VERİLEN ÇEKLER VE
                          ÖDEME EMİRLERİ 5000
                          ALINAN ÇEKLER 8800

C) --------------------------/-----------------------
TESİS,MAKİNE VE CİHAZLAR 12.000
İNDİRİLECEK KDV 1800
                          ALINAN ÇEKLER 8800
                          KASA 5000

D) -------------------------/------------------------
TESİS,MAKİNE VE CİHAZLAR 7000
İNDİRİLECEK KDV 1050
VERİLEN AVANSLAR 5000
                          ALINAN ÇEKLER 8050
                          KASA 5000

E) -------------------------/------------------------
DEMİRBAŞLAR 12.000
İNDİRİLECEK KDV 1800
                          ALINAN ÇEKLER 8800
                          VERİLEN AVANSLAR 5000

 

10. Dönem içinde meydana gelen işlemler nedeniyle
bilanço kalemlerinde ortaya çıkan değişmeler
aşağıdakilerden hangisi aracılığıyla izlenir?
A) Genel geçici mizan
B) Yardımcı defter
C) Hesap
D) Kesin mizan
E) Fon akım tablosu

11. İşletmenin cüzdanında bulunan devlet tahvillerinin
tahsil edilecek kuponları hangi hesapta ve ne
şekilde izlenmelidir?
A) Menkul Kıymet Satış Kârları – Alacaklı
B) Diğer Olağan Gelir ve Kârlar – Alacaklı
C) Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları – Borçlu
D) Diğer Hazır Değerler – Alacaklı
E) Faiz Gelirleri – Alacaklı

12. İşletmenin dönem sonu itibarıyla borç senetleri
için hesapladığı reeskont tutarı izleyen dönemde
hangi hesaplara ve ne şekilde kaydedilmelidir?
A) Borç Senetleri hesabı borçlu – Reeskont Faiz
Gelirleri hesabı alacaklı
B) Borç Senetleri Reeskontu hesabı borçlu –
Reeskont Faiz Gelirleri hesabı alacaklı
C) Borç Senetleri Reeskontu hesabı borçlu –
Dönem Kârı veya Zararı hesabı alacaklı
D) Reeskont Faiz Giderleri hesabı borçlu – Borç
Senetleri Reeskontu hesabı alacaklı
E) Reeskont Faiz Gelirleri hesabı borçlu – Borç
Senetleri Reeskontu hesabı alacaklı

13.
VE 14. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE
GÖRE CEVAPLAYINIZ.
Stok hareketlerini sürekli envanter yöntemiyle izleyen
bir işletme 6 adet malı KDV dahil 17.250 TL’ye
satmıştır. İşletme satışlarını % 25 kârla yapmaktadır.
(KDV oranı % 15 olarak alınacaktır.)

13. Buna göre, satış işleminin kaydında aşağıdaki
hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur?
A) Ticari Mallar hesabı alacaklı 15.000 TL
B) Ticari Mallar hesabı borçlu 12.000 TL
C) Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı borçlu
12.000 TL
D) Hesaplanan KDV hesabı borçlu 2250 TL
E) Yurtiçi Satışlar hesabı alacaklı 17.250 TL

14. Satılan mallardan bir tanesinin iadesi durumunda
işletmenin yapacağı dönem sonu kayıtlarında
aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı
doğrudur?
A) Ticari Mallar hesabı borçlu 3000 TL
B) Hesaplanan KDV hesabı alacaklı 2250 TL
C) Satıştan İadeler hesabı borçlu 2250 TL
D) Yurtiçi Satışlar hesabı borçlu 12.500 TL
E) Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı alacaklı
10.000 TL

15. Tahsili şüpheli hâle gelen 25.000 TL’lik alacak için
ayrılan 20.000 TL’lik karşılık şu şekilde kaydedilmiştir:
------------------------------/------------------------------
KARŞILIK GİDERLERİ 25.000
                       ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 25.000

Bu kayıtla ilgili yapılması gereken düzeltme kaydı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) --------------------------/--------------------------------
ŞÜPHELİ TİCARİ
ALACAKLAR 25.000
                  KARŞILIK GİDERLERİ 25.000

B) ---------------------------/--------------------------------
ŞÜPHELİ TİCARİ
ALACAKLAR 25.000
                  ŞÜPHELİ TİCARİ
                  ALACAKLAR KARŞILIĞI 25.000

C) ----------------------------/--------------------------------
ŞÜPHELİ TİCARİ
ALACAKLAR 25.000
                  KARŞILIK GİDERLERİ 5000
                  ŞÜPHELİ TİCARİ
                  ALACAKLAR KARŞILIĞI 20.000

D) ---------------------------/---------------------------------
ŞÜPHELİ TİCARİ
ALACAKLAR 5000
KARŞILIK GİDERLERİ 20.000
ŞÜPHELİ TİCARİ
                 ALACAKLAR KARŞILIĞI 25.000

E) ----------------------------/-------------------------------
ŞÜPHELİ TİCARİ
ALACAKLAR 20.000
KARŞILIK GİDERLERİ 5000
                  ALICILAR 25.000

16. İşletme dönem sonu itibarıyla tahakkuk eden
kredi faiz tutarını hangi hesaba ve ne şekilde kaydetmelidir?
A) Finansman Giderleri hesabının borcuna
B) Banka Kredileri hesabının borcuna
C) Gider Tahakkukları hesabının borcuna
D) Gelir Tahakkukları hesabının alacağına
E) Bankalar hesabının borcuna

17. İşletme, aktifinde kayıtlı bedeli 500.000 TL, net değeri
ise 125.000 TL olan bir iş makinesini vererek yerine
büro olarak kullanılmak üzere satış bedeli 120.000 TL
olan bir daire satın almıştır. (Vergiler dikkate
alınmayacaktır.)
Buna göre, bu işleme ilişkin kayıt aşağıdakilerden
hangisidir?
A) -------------------------/------------------------------
BİNALAR 125.000
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 125.000
DİĞER OLAĞAN
GİDER VE ZARARLAR 250.000
                        TESİS, MAKİNE
                        VE CİHAZLAR 500.000

B) -------------------------/------------------------------
BİNALAR 125.000
DİĞER OLAĞAN
GİDER VE ZARARLAR 375.000
                        TESİS, MAKİNE
                        VE CİHAZLAR 500.000

C) --------------------------/-------------------------------
BİNALAR 120.000
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 375.000
DİĞER OLAĞAN
GİDER VE ZARARLAR 5000
                        TESİS, MAKİNE
                        VE CİHAZLAR 500.000

D) -------------------------/-------------------------------
BİNALAR 120.000
DİĞER OLAĞAN
GİDER VE ZARARLAR 5000
                        TAŞITLAR 125.000

E) ---------------------------/------------------------------
BİNALAR 125.000
                       TAŞITLAR 125.000


18. Aşağıdakilerden hangisi pasifi düzenleyici
nitelikteki hesaplar arasında yer alır?
A) Menkul Kıymetler İhraç Farkı
B) Kıdem Tazminatı Karşılığı
C) Maliyet Giderleri Karşılığı
D) Gelecek Yıllara Ait Gelirler
E) Özel Fonlar

19. Aşağıdakilerden hangisi objektif belge sayılmaz?
A) Çek B) Senet C) Bordro
D) İrsaliye E) Muhasebe fişi

20. Aşağıdaki hesaplardan hangisi stok hareketlerini
aralıklı envanter yöntemiyle izleyen bir işletmede
dönem sonuna kadar kullanılmaz?
A) Satıştan İadeler
B) Satılan Ticari Mallar Maliyeti
C) Yurtiçi Satışlar
D) Satış İskontoları
E) Ticari Mallar
 

 

1. D
2. C
3. A
4. D
5. B
6. D
7. A
8. B
9. E
10. C

11. E
12. D
13. C
14. E
15. C
16. A
17. C
18. A
19. E
20. B


HABERLER  
   
Reklam  
   
 
   
 
   
MUHASEBE DERGİSİ  
   
 
   
Bugün 8 ziyaretçi (17 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=