MUHASEBE KONULARI
MUHASEBE KONULARI  
  İletişim
  Ana Sayfa
  Tek Düzen Hesap Planı
  SMMM Bitirme Sınavı Yorum Ve Kitap Önerileri
  GENEL MUHASEBE
  Muhasebenin Tanımı ve fonksyonları
  Muhasebe Kavramları
  HESAP KAVRAMI
  YEVMİYE DEFTERİ
  Muhasebe Fişleri
  DEFTER- İ KEBİR
  MİZANLAR
  7A SEÇENİĞİ AÇIKLAMALARI
  7B Seçeneğinde hesap planı açıklaması
  AÇILIŞ KAYITLARI
  AKREDİTİFLER (YURT DIŞI SİPARİŞ AVANSLARI)
  ALACAKLARIN ENVANTER İŞLEMİ
  ALACAKLAR
  Amortisman paylarının hesaplanması
  BANKALAR HESABI
  BiLANÇO
  AKTİF
  İNGİLİZCE AKTİF (ACTIV)
  PERSONELDEN ALACAKLAR
  SERBEST MESLEK MAKBUZU
  KİRA BEDELİ KAYDI
  Muhasebe soruları
  Beceri Sınavı Soruları
  ÜCRET BODROSU TAHAKKUK KAYDI
  BU SAYFAYA GİREBİLMEK İÇİN ÜYE OLMANIZ GEREKMEKTEDİR.
  HABERLER
  BİZE MALİYE SORULARI SORABİLİRSİNİZ
  MÜŞTERİMİZE OLAN ALACAĞIN ÇEK İLE TAHSİLİ
  E- Devlet
  SİTEMİZE YAZAR OLUN
  SERBEST MESLEK KAZANÇ DEFTERİ
  AMORTİSMAN
  ETA SQL KURULUMU
  BİLGİSAYARLI MUHASEBE
  ETA WİMDOWS MUHASEBE PAKET PROGRAMININ KURULUMU
  ETA Muhasebe Paket Programında Kullanılan Kısayol Tuşları
  ÖRNEK YEVMİYE KAYITLARI
  Facebook'ta biz...
  MUHASEBE MESLEĞİNİN ZOR VE ZEVKLİ YANLARI
  MALİYET MUHASEBESİ KONULARI
  FATURA
  KURUMSAL BAŞVURULAR
  VERGİ LEVHASI
  Örnek Yevmiye Kayıtları
  ÖRNEK MİZAN
  KPSS 2010 MUHASEBE SORULARI
  MALİYE SORULARI - KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI - LİSANS - 2010
  İŞLETME SORULARI - KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI - LİSANS - 2010
  KAYNAKÇA
  MALİYET MUHASEBESİ
  İŞLETME ÇEŞİTLERİ
  ADİ ŞİRKETLER
  TİCARET ŞİRKETLERİ
  PSİKOLOJİ SÖZLÜĞÜ
  Vicdan muhasebesi
  Google arama motoru
  DÜNYA SAATLERİ
  VERGI LEVHASI
  ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ
  VERGİ SUÇ VE CEZALARI
  İLAN VE REKLAM VERGİSİ LEVHASI ALMA
  EMLAK VERGİSİ BEYANNAMESİ
  AYLIK ÜCRET BODROSU
  Anketler
  Mağaza vitrini ve dekorasyonu masrafı kaydı
  MAKALELER
  Tasdiki Zorunlu Defterler Ve Tasdik Zamanı
  KDV TAHAKKUKU NASIL YAPILIR ?
  BANKA
  BANKALARIN İŞLEVLERİ
  2011 ASGARİ BRÜT VE NET ÜCRETİ
  MUHASEBE HABERLERİ
  BİLANÇO
  GELİR TABLOSU
  ORTAKLARIN SERMAYE TAAHHÜDÜ
  Örnek kayıtlar
  Namaz Vakitleri
  VİCDAN MUHASEBESİ
  Şirketin Kuruluş Kayıtları
  VERGİ MEVZUATI
  SGK MEVZUATI
  MEVZUAT İLE İLGİLİ YENİLİKLER
  SMMM olmak için aranan şartlar
  Muhasebe Hileleri ve Bu Hilelerle İlgili Vergi Suçu Nedir?
  Link listesi
>
7B Seçeneğinde hesap planı açıklaması
Ticaret işletmeleri, isteyen küçük hizmet işletmeleri ve isteyen küçük üretim işletmeleri giderlerin izlenmesinde bu seçeneği uygu­larlar.
 
İşletmeler yukarıda beIirtilen 79. GİDER ÇEŞİTLERİ hesap grubu­nu kullanırlar. Giderler defteri kebir hesabı şeklinde maliyet dönemi boyunca çeşit esasına göre izlenir. Maliyet çıkarma dönemlerinde söz konusu giderler gerekirse maliyet dağıtım tablosu yardımıyla fonksiyonlarına dönüştürülerek iIgiIi gider yerlerine, hizmet veya ma­mul maliyetlerine veya sonuç hesaplarına aktarılırlar.
 
Bu gibl işletmeler isterlerse gider çeşidi hesaplarından ilgili gider yerlerine ve tonksiyonel gider hesaplarına aktarmalar yapabilecekleri kayıt düzenini seçebilirler. İsterlerse eş zamanlı kayıt yöntemini kulla­narak yardımcı defterlerde gider çeşitlerinin gider yeri ve fonksiyonel gider ayrımlarını yapabilirler.
 
 
1)       İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ
 
Mal ve hizmetlerin üretilmesinin, işletme faeliyetlerinin devamlılığının sağlanması amacıyla tüketilen her türlü direkt ilk madde ve malzeme, endirekt malzeme ve üretimle ilgili dışanya yaptırılan hammedde ve malzeme işleri 790 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ hesabında takip edilir.
 
Bu gibi harcamalar yapıldığında bu hesabın borcuna, ilgili hesapların alacağına kaydedilir.
 
Fiili maliyet sistemini kullanan işletmeler:
 
Örnek olarak, Hammadde ve malzeme ambardan üretime verildiğinde:
 
__________________________        /         ________________________
790 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ                              4.600.000
150  İLK MADDE VE MALZEME                                                                 4.600.000
Üretime verilen hammaddenin kaydı
__________________________        /         ________________________
 
şeklinde kayıt yapacaklardır.
 
 
2)İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ
 
İşletme faaliyetlerini yürütmek, üretim ve hizmetleri gerçekleştirmek amacıyla çalıştırılan işçiler için tahakkuk ettirilen esas işçilik, fazla mesai, üretim primleri, ikramiyeler, yıllık izin ücretleri, SSK işveren primi, gece priml, hafta tatili ve genel tatil ücretleri, her türlü sosyal yardımlar ve işçilere ait diğer giderler ve benzeri harcamalar 791 İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ hesabında izlenir.
 
Bu glbi harcamalar tahakkuk ettikçe bu hesabın borcuna Ilgili hesapların alacağına kaydedilir.
 
Fiili maliyet sistemini kullanan işletmeler, Örnek olarak,
 
 
_______________________________         /         _____________________________
791 İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ                                     4.200.000
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                                         890.000
361 ÖDENECEK SOSYAL
        GÜVENLİK KESİNTİLERİ                                                     560.000
381 GİDER TAHAKKUKLARI                                                    2.750.000
Üretimle ilgili işçiliklerin kaydı
_______________________________         /         _____________________________
 
şeklinde kayıt yapacaklardır.
 
 
3) MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ
 
İşletme faaliyetlerini yürütmek, üretim ve hizmetleri gerçekleştir­mek amacıyla çalıştırıtan aylıklı yönetici, memur, büro personeli vb. için tahakkuk ettirilen tutarlar 792 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ hesabında izlenir.
 
Bu gibi harcamalar yapıldığında bu hesabın borcuna, iIgili hesapların alacağına kaydedilir:
 
Fiili maliyet sistemini kullanan işletmeler, Örnek olarak,
 
_______________________________         /         _____________________________
792 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ                               2.000.000
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                                         340.000
361 ÖDENECEK SOSYAL
       GÜVENLİK KESİNTİLERİ                                                      280.000
381 GiDER TAHAKKUKLARI                                                     1.380.000
Personel ücretlerinin tahakkuku
_______________________________         /         _____________________________
 
şeklinde kayıt yapacaklardır.
 
4) DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER
 
İşletme taaliyetlerini yürütmek, üretim, pazarlama ve diğer hiz­metleri gerçekleştirmek amacıyla dışardan sağlanan yakıt, elr#ktrik, su, gaz, bakım ve onarım, haberleşme, nakliye ve benzeri gibi fayda ve hizmetler için tahakkuk ettirilen harcamalar 793 DIŞARDAN SAĞ­LANAN FAYDA VE HİZMETLER hesabına kaydedilirler.
 
Bu gibi harcamalar tahakkuk ettikçe bu hesabın borcuna ilgili hesapların alacağına kayıt yapılır.
 
Fiili maliyet sistemini kullanan işletmeler,  Örnek olarak,
 
_______________________________         /         _____________________________
793 DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER         1.000.000
       793.06 Yakıt Giderleri
191 İNDİRİLECEK KDV                                                      180.000
320 SATICILAR                                                                     1.180.000
Yakıt giderinin kaydı
_______________________________         /         _____________________________
 
şeklinde kayıt yapacaklardır. Yukarıda belirtilen giderler dışında işletme faaliyetini sürdürmek için yapılması gerekli olan sigorta giderleri, kira giderleri, yolluk gi­derleri, kırtasiye, dava, icra ve noter giderleri, iştirak payı ve aidat gi­derleri gibi giderlerin izlendiği hesap 794  ÇEŞITLİ GİDERLER hesa­bıdır.
 
Bu gibi harcamalar tahakkuk ettikçe bu hesabın borcuna ilgili hesapların alacağına kayıt yapılır.
 
Fiili maliyet sistemini kullanan işletmeler, Örnek olarak,
 
_______________________________         /         _____________________________
794 ÇEŞİTLI GİDERLER                                                    400.000
        794.05 Kırtasiye Gideri
191 İNDİRİLECEK KDV                                                       72.000
329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR                                                   472.000
Kırtasiye giderinin kaydı
_______________________________         /         _____________________________
 
şeklinde kayıt yapacaklardır.
 
6) VERGİ RESİM VE HARÇLAR
 
Mevzuat gereğince tahakkuk ettirilen gider nileliğindeki vergi, re­sim ve harçlar 795 VERGİ, RESİM VE HARÇLAR hesabında izlenir. Bu gibi harcamalar tahakkuk ettikçe bu hesabrn borcuna ilgili hesapların       alacağına kayıt yapılır.
 
Fiili maliyet sistemini kullanan işletmeler, Örnek olarak,
 
_______________________________         /         _____________________________
795 VERGİ RESİM VE HARÇLAR                                     1.800.000
        795.02 Damga puıu
100 KASA                                                                                  1.800.000
Ödenen damga pulunun kaydı
_______________________________         /         _____________________________
 
şeklinde kayıt yapacaklardır.
 
7) AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYLARI
 
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklar, için ayrılan amortisman giderleri ile tükenme payları 796 AMORTISMAN VE TÜKENME PAYLARI hesabına kaydedilir.
 
Bu gibi giderİer tahakkuk ettikçe bu hesabın borcuna ilgili hesapların alacağına kayıt yapılır.
 
Fiili maliyet sistemini kullanan işletmeler,
 
Örnek olarak,
 
_______________________________         /         _____________________________
­796 AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYLARI               2.130.000
        796.01 Binalar
        796.02 Makineler
        796.03 Demirbaşlar
257. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR                                            2.130.000
Ayrılan amortismanların kaydı
_______________________________         /         _____________________________
 
şeklinde kayıt yapacaklardır.
 
8) FİNANSMAN GİDERLERİ
 
İşletmenin gerek yatırım gerekse işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak üzere yaptığı kısa ve uzun vadeli borçlanmaların faiz, ko­misyon ve kur tarklarının izlendiği hesap 797 FİNANSMAN GİDERLE­Rİ hesabıdır.
 
Bu gibi giderler tahakkuk ettikçe bu hesabın borcuna ilgili hesapların alacağına kayıt yapılır.
 
Fiili maliyet sistemini kullanan işletmeler, Örnek olarak,
 
_______________________________         /         _____________________________
797 FİNANSMAN GİDERLERİ                                             3.800.000  
        797.01 Kredi Faizleri                    
            300 BANKA KREDİLERİ                                                                  3.800.000           
Kredi faizlerinin kaydı
_______________________________         /         _____________________________
 
şeklinde kayıt yapacaklardır.
 
 
9) GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI
 
798 GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA hesabı, üretim ve hizmet işlet­melerinde, maliyet çıkarma dönemlerinde düzenlenen gider dağıtım tablosu sonucu çeşitli gider hesaplarının toplam tutarları üzerinden 799. ÜRETİM MALİYET HESABI'na, 630, 631, 632, 660, 661, 680 ko­dlu hesaplara ve aktifleştirilmesi gerekenlerin ilgili aktif hesaplara de­vredildiği hesaptır.
 
Ticaret işletmelerinde ise; dönem boyunca gider hesaplarının borcunda biriken tutarlar, dönem sonunda fonksiyonlarına dönüştü­rülerek 630, 631, 632, 660 ve 661 kodlu hesapların alacağına bu he­sap yardımıyla devredilir.
 
Üretim ve Hizmet İşletmeleri dönem sonunda gider dağıtım tablosu yardımıyla gider çeşitlerinin fonksiyonlara göre dağılımını ya­pacak ve bu dağılım neticisine göre aşağıdaki kaydı yapacaktır.
 
_______________________________         /         _____________________________
630 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ                  600.000
631 PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM GİDERLERİ                3.000.000
632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ                                  6.400.000
660 KISA VADELI BORÇLANMA OİDERLERİ.                  2.200.000
661 UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ                     800.000
798. GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI                             13.000.000
Fiili giderlerin gelir tablosu hesaplarına devri
            _______________________________         /         _____________________________
 
Üretim maliyetleri üretim hesabına aktarılırken de şu kayıt yapıla­caktır:
           
            _______________________________         /         _____________________________
799 ÜRETİM MALİYET HESABI                                     12.000.000
        799.01 İlk Madde ve Malzeme    5.000.000
        799.02 İşçi Ücret ve Gid.            4.000.000
        799.03 Genel Üretim Gid:           3.000.000
798 GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA
       HESAB1                                                                          12.000.000
Maliyetlerin ilgili Üretim hesabına devri
_______________________________         /         _____________________________
 
 
798 GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA hesabı 790-797 kodlu hesaplarla karşılaştırılarak kapatılır.
 
Dönem sonunda, ister üretim veya hizmet işletmesi olsun, is­terse ticaret işletmesi olsun gider çeşitlerinin gelir tablosundaki gider gruplarına yansıtılmasında kullanılan 798. GİDER ÇEŞİTLERİ YAN­SITMA HESABI ile 790-797 kodlu fiili giderlerin kaydedildiği hesaplar karşılaştırılarak kapatılırlar. Bu kayıt aşağıdaki şekilde olacaktır:
 
_______________________________         /         _____________________________
798 GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI                     26.530.000   
            790 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ                              5.000.000
            791 İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ                                              4.000.000
            792 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ                                        2.000.000
            793 DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA                
                     VE HİZMETLER                                                               7.400.000       
            794 ÇEŞİTLİ GİDERLER                                                             400.000
            795 VERGİ REBİM VE HARÇLAR                                             1.800.000
            796 AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYLARI                       2.130.000                              
            797 FİNANSMAN GİDERLERİ                                                   3.800.000       
Fiili gider hesaplarının kapatılması
_______________________________         /         _____________________________
 
 
10) ÜRETİM MALİYET HESABI
 
799 ÜRETİM MALİYET hesabı yukarıda açıklandığı gibi, üretim ve hizmet işletmelerinde, dönem sonunda gider çeşitlerinde topla­nan tutarların, gider dağıtım tablosuyla fonksiyonel dağılım netice­sinde üretimin veya hizmetin maliyetini oluşturarı kısımlarının izlen­diği hesaptır.
 
Dönem sonunda üretilen veya hizmetin maliyetini oluşturan kıs­mı bu hesabın borcuna 798. GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI'­nın alacağına kaydedilir.
 
Dönem sonunda, üretim işletmelerinde bu hesap 151 ve 152 kodlu hesaplara, hizmet işletmelerinde ise 622 kodlu hesaba devre­dilerek kapatılır.
 
Üretim işletmelerinde, üretime verilenlerden mamul hale gelenler 152. MAMULLER he­sabına devredilir. Geri kalan 151. YARI MAMULLER-ÜRETİM hesabı­na üretimi tamamlanmamışlar olarak aktarılır.
 
 
_______________________________         /         _____________________________
151 YARI MAMULLER-ÜRETİM                                      2.200.000
152 MAMULLER                                                            9.800.000
799 ÜRETİM MALİYET HESABI                                              12.000.000
Üretim maliyetinin ilgili hesaplara devri
_______________________________         /         _____________________________
 
151 kodlu hesap 7/B sisteminde sadece yarı mamul stoklarının gösterildiği hesaptır.
 
Satılan mamullerin maliyeti 152. MAMULLER hesabının alacağına 620. SATILAN MAMULLER MALİYETİ hesabının borcuna yazılır.
 
 
 
_______________________________         /         _____________________________
620 SATILAN MAMULLER MALİYETİ                              8.300.000
152 MAMULLER                                                                        8.300.000
Satılan mamullerin maliyet hesabına devri
_______________________________         /         _____________________________
 
Hizmet işlemlerinde, 799. ÜRETİM MALİYET hesabında toplanan maliyet dönem so­nunda 622. SATILAN HİZMET MALİYETİ hesabına devredilir.
 
_______________________________         /         _____________________________
622 SATILAN HİZMET MALİYETİ                                   18.230.000
799 ÜRETİM MALİYET HESABI                                               18.230.000
Hizmet maliyetinin ilgili maliyet hesabına devri
_______________________________         /         _____________________________
 

HABERLER  
   
Reklam  
 
 
 
   
 
   
MUHASEBE DERGİSİ  
   
 
   
Bugün 31 ziyaretçi (100 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=