MUHASEBE KONULARI
MUHASEBE KONULARI  
  İletişim
  Ana Sayfa
  Tek Düzen Hesap Planı
  SMMM Bitirme Sınavı Yorum Ve Kitap Önerileri
  GENEL MUHASEBE
  Muhasebenin Tanımı ve fonksyonları
  Muhasebe Kavramları
  HESAP KAVRAMI
  YEVMİYE DEFTERİ
  Muhasebe Fişleri
  DEFTER- İ KEBİR
  MİZANLAR
  7A SEÇENİĞİ AÇIKLAMALARI
  7B Seçeneğinde hesap planı açıklaması
  AÇILIŞ KAYITLARI
  AKREDİTİFLER (YURT DIŞI SİPARİŞ AVANSLARI)
  ALACAKLARIN ENVANTER İŞLEMİ
  ALACAKLAR
  Amortisman paylarının hesaplanması
  BANKALAR HESABI
  BiLANÇO
  AKTİF
  İNGİLİZCE AKTİF (ACTIV)
  PERSONELDEN ALACAKLAR
  SERBEST MESLEK MAKBUZU
  KİRA BEDELİ KAYDI
  Muhasebe soruları
  Beceri Sınavı Soruları
  ÜCRET BODROSU TAHAKKUK KAYDI
  BU SAYFAYA GİREBİLMEK İÇİN ÜYE OLMANIZ GEREKMEKTEDİR.
  HABERLER
  BİZE MALİYE SORULARI SORABİLİRSİNİZ
  MÜŞTERİMİZE OLAN ALACAĞIN ÇEK İLE TAHSİLİ
  E- Devlet
  SİTEMİZE YAZAR OLUN
  SERBEST MESLEK KAZANÇ DEFTERİ
  AMORTİSMAN
  ETA SQL KURULUMU
  BİLGİSAYARLI MUHASEBE
  ETA WİMDOWS MUHASEBE PAKET PROGRAMININ KURULUMU
  ETA Muhasebe Paket Programında Kullanılan Kısayol Tuşları
  ÖRNEK YEVMİYE KAYITLARI
  Facebook'ta biz...
  MUHASEBE MESLEĞİNİN ZOR VE ZEVKLİ YANLARI
  MALİYET MUHASEBESİ KONULARI
  FATURA
  KURUMSAL BAŞVURULAR
  VERGİ LEVHASI
  Örnek Yevmiye Kayıtları
  ÖRNEK MİZAN
  KPSS 2010 MUHASEBE SORULARI
  MALİYE SORULARI - KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI - LİSANS - 2010
  İŞLETME SORULARI - KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI - LİSANS - 2010
  KAYNAKÇA
  MALİYET MUHASEBESİ
  İŞLETME ÇEŞİTLERİ
  ADİ ŞİRKETLER
  TİCARET ŞİRKETLERİ
  PSİKOLOJİ SÖZLÜĞÜ
  Vicdan muhasebesi
  Google arama motoru
  DÜNYA SAATLERİ
  VERGI LEVHASI
  ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ
  VERGİ SUÇ VE CEZALARI
  İLAN VE REKLAM VERGİSİ LEVHASI ALMA
  EMLAK VERGİSİ BEYANNAMESİ
  AYLIK ÜCRET BODROSU
  Anketler
  Mağaza vitrini ve dekorasyonu masrafı kaydı
  MAKALELER
  Tasdiki Zorunlu Defterler Ve Tasdik Zamanı
  KDV TAHAKKUKU NASIL YAPILIR ?
  BANKA
  BANKALARIN İŞLEVLERİ
  2011 ASGARİ BRÜT VE NET ÜCRETİ
  MUHASEBE HABERLERİ
  BİLANÇO
  GELİR TABLOSU
  ORTAKLARIN SERMAYE TAAHHÜDÜ
  Örnek kayıtlar
  Namaz Vakitleri
  VİCDAN MUHASEBESİ
  Şirketin Kuruluş Kayıtları
  VERGİ MEVZUATI
  SGK MEVZUATI
  MEVZUAT İLE İLGİLİ YENİLİKLER
  SMMM olmak için aranan şartlar
  Muhasebe Hileleri ve Bu Hilelerle İlgili Vergi Suçu Nedir?
  Link listesi
>
Muhasebe soruları

MUHASEBE TESTLERİ(Murat Nergiz)

 

Mali nitelikli iYlemleri ve olayları para ile ifade edimiY Yekilde kaydetme, sınıflandırma, özetleyerek rapor etme ve sonuçları yorumlama bilim ve san'atıne ne ad verilir?
 


( )

Maliye

( )

Bilanço

( )

Gelir tablosu

( )

Muhasebe

( )

Mizan

AYaYıdakilerden hangisi muhasebe bilgi kullanıcıları içinde sayılabilir?


( )

İYletme yöneticileri

( )

İYletme sahip veya sahipleri

( )

Vergi dairesi, SPK, SSK

( )

Sendika ve iYletme çalıYanları

( )

Hepsi

AYaYıdakileri seçeneklerden hangisinde temel mali tablolar bir arada verilmiYtir?


( )

SatıYların maliyeti tablosu-Gelir Tablosu

( )

Gelir tablosu-Bilanço

( )

Fon Akım tablosu-Nakit akım tablosu

( )

-z sermaye deYiYim tablosu-Bilanço

( )

Hiçbiri

Bir iYletmenin belli bir tarihdeki kaynak ve varlıklarını gösteren mali tablo hangisidir?


( )

Bilanço

( )

Gelir Tablosu

( )

Mizan

( )

Gider

( )

Hesap

Bilançonun yapısı hakkındaki bilgilerden hangisi yanlıYtır?


( )

İYletmenin adı veya ünvanı olmalıdır.

( )

Belli iki tarihi arasını göstermelidir.

( )

Bilanço kelimesi baYlıkta geçmelidir.

( )

Aktif taraf olmalıdır.

( )

Pasif taraf olmalıdır.

Nakit para, stok, taYıt, alacak senetleri gibi unsurlar bilançonun hangi tarafında yer alır?


( )

Pasif

( )

Kaynaklar

( )

Borçlar

( )

Sermaye

( )

Varlıklar

Varlıklar=Borçlar+?


( )

Mevcutlar

( )

Alacaklar

( )

Sermaye

( )

Pasif

( )

Aktif

Mevcutlar+?=Kaynaklar


( )

Alacaklar

( )

Borçlar

( )

Aktif

( )

Sermaye

( )

Kar

İYletme sahip ya da sahipleri tarafından iYletme kiYiliYine getirilen  kaynakları hangi terim ifade eder?


( )

Kar

( )

Zarar

( )

Gelir

( )

Sermaye

( )

Borçlar

 

 

Sermayenin temel denkliYi denklemi aYaYıdakilerden hangisinide yanlıY verilmiYtir?


( )

Aktif=Pasif

( )

Varlıklar=Kaynaklar

( )

Mevcutlar+Alacaklar=Borçlar+Sermaye

( )

Borçlar=Varlıklar+Sermaye

( )

Sermaye=Mevcutlar+Alacaklar-Borçlar

Gelir tablosunun tanımı aYaYıdakilerden hangisinde doYru olarak verilmiYtir?


( )

Bir iYletmenin bir tarihdeki gelir ve giderlerini gösterir.

( )

Belli tarihler arasındaki gelirleri gösterir.

( )

Bir iYletmenin belli bir faaliyet döneminde elde ettiYi gelirler ve yaptıYı giderleri ile sonuçta ulaYtıYı kar ya da zararı gösteren tablodur.

( )

Kar ve zararı gösteren temel mali tablodur.

( )

Hiçbiri

İYletmenin yaptıYı mali özellikteki iYlemlerden bazıları sermayeyi arttırır. Bu tip iYlemlere ne ad verilir?


( )

Zarar

( )

Kar

( )

Gider

( )

Sermaye

( )

Gelir

AYaYıdakilerden hangisi gelir unsurlarından biri deYildir?


( )

Mal ve hizmet satıYları

( )

DiYer faaliyetlerden gelir ve karlar

( )

OlaYandıYı gelir ve karlar

( )

OlaYan gider ve zararlar

( )

Hiçbiri

Sermayede azalıY yaratan iYlemlere ne ad verilir?


( )

Gider

( )

Gelir

( )

Zarar

( )

Kar

( )

Gelir Tablosu

AYaYıdakilerden hangisi gider unsurlarındandır?


( )

Satılan mal ve hizmetlerin maliyeti

( )

Faaliyet giderleri

( )

DiYer faaliyetlerden olaYan gider ve zararlar

( )

OlanaYan dıYı gider ve zararlar

( )

Hepsi

Aynı nitelikteki iYlemlerin artıY ve azalıY olarak üzerinde izlendiYi çizelgelere ne ad verilir?


( )

Gider

( )

Gelir

( )

Hesap

( )

Aktif

( )

Pasif

Bir hesabın borç ya da alacak tarafına ilk kez bir iYlemin yazılması suretiyle kullanılmaya baYlanmasına ne denir?


( )

Aktif karakterli hesap

( )

Hesabın borçlandırılması

( )

Hesabın kalan (bakiye) vermesi

( )

Hesap açma

( )

Hesabın alacaklandırılması

Varlık hesaplarındaki ilk kayıt ve artıYlar hesabın hangi tarafına kaydedilir?


( )

Borçuna

( )

AlacaYına

( )

Aktifine

( )

Pasifine

( )

Gelirine

Kaynak hesaplarındaki artıY hesabın hangi tarafına kayıt edilir?


( )

Borcuna

( )

AlacaYına

( )

ArtıYına

( )

AzalıYına

( )

Zararına

Gelir ve gider hesaplarının iYleyiY kuralları ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıYtır?


( )

Gelirlerdeki artıY ilgili hesabın alacaYına yazılır.

( )

Giderlerdeki artıY ilgili hesabın borcuna yazılır.

( )

Gelir hesapları borç kalanı verir veya kalan vermez.

( )

Giderlerdeki azalıY hesabın alacaYına yazılır.

( )

Gider hesapları borç kalanı verir veya kalan vermez.

Muhasebe, mükellefin vergisin hesaplayıp, beyanname düzenlemektir.


( )

DoYru

( )

YanlıY

İYletme sahibinin evine aldıYı buzdolabı muhasebeyi ilgilendirmez.


( )

DoYru

( )

YanlıY

Bilanço ve gelir tablosu, temel mali tabloları oluYturur.


( )

DoYru

( )

YanlıY

İYletmenin alacak hakları bilançonun pasifinde yer alır.


( )

DoYru

( )

YanlıY

Bilançonun pasifindeki borçlar ve sermayenin bilançonun aktifindeki mevcut ve alacaklar üzerinde hakları vardır.


( )

DoYru

( )

YanlıY

Sermaye=Varlık-Borçlar


( )

DoYru

( )

YanlıY

Dönem Giderler>Dönem Gelirleri=Kar


( )

DoYru

( )

YanlıY

Gelir tablosunda bulunan kar/zarar bilançoda kullanılır.


( )

DoYru

( )

YanlıY

Bir hesabın sol kısmına alacak, saY kısmına ise borç tarafı denmektedir.


( )

DoYru

( )

YanlıY

Varlık hesapları ile gider hesaplarının iYleyip kuralları aynıdır.


( )

DoYru

( )

YanlıY

Muhasebe iYletmedeki ....A..... nitelikteki olaylarla ilgilenir. Muhasebe ...B..... üretir. Bu üretilen ...B....ler kullanıcılar tarafından kullanılır. Vergi alacaYının takibi bu ....B.....ler ....C..... için çok önemlidir. Muhasebe bu .....B......ları sunmak için mali tablolardan yararlanır. Bunların içinde ikisine temel mali tablolar denir. Bunlar; ......D......., ......E......'dir.

  _________________________________

AYaYıdaki tanımlar ile terimleri eYleYtirin.

 

 

Gelir tablosundan bulunur.

Kar-Zarar

Bilgi üretir.

Muhasebe

Sermayede artıY yaratır.

Bilanço

Aynı nitelikteki iYlemler takip edilir.

Hesap

Temel mali tablodur.

Gelir

Kazım Alkan Tic iYletmesi 24/12/2006 tarihinde Yu deYerler ile iYe baYlamıYtır.
Nakit  100.000 YTL
Tic. Mallar 120.000 YTL
Alacak Senetleri 50.000 YTL
Satıcılar 80.000 YTL:

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


HABERLER  
   
Reklam  
 
 
 
   
 
   
MUHASEBE DERGİSİ  
   
 
   
Bugün 30 ziyaretçi (79 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=