MUHASEBE KONULARI
MUHASEBE KONULARI  
  İletişim
  Ana Sayfa
  Tek Düzen Hesap Planı
  SMMM Bitirme Sınavı Yorum Ve Kitap Önerileri
  GENEL MUHASEBE
  Muhasebenin Tanımı ve fonksyonları
  Muhasebe Kavramları
  HESAP KAVRAMI
  YEVMİYE DEFTERİ
  Muhasebe Fişleri
  DEFTER- İ KEBİR
  MİZANLAR
  7A SEÇENİĞİ AÇIKLAMALARI
  7B Seçeneğinde hesap planı açıklaması
  AÇILIŞ KAYITLARI
  AKREDİTİFLER (YURT DIŞI SİPARİŞ AVANSLARI)
  ALACAKLARIN ENVANTER İŞLEMİ
  ALACAKLAR
  Amortisman paylarının hesaplanması
  BANKALAR HESABI
  BiLANÇO
  AKTİF
  İNGİLİZCE AKTİF (ACTIV)
  PERSONELDEN ALACAKLAR
  SERBEST MESLEK MAKBUZU
  KİRA BEDELİ KAYDI
  Muhasebe soruları
  Beceri Sınavı Soruları
  ÜCRET BODROSU TAHAKKUK KAYDI
  BU SAYFAYA GİREBİLMEK İÇİN ÜYE OLMANIZ GEREKMEKTEDİR.
  HABERLER
  BİZE MALİYE SORULARI SORABİLİRSİNİZ
  MÜŞTERİMİZE OLAN ALACAĞIN ÇEK İLE TAHSİLİ
  E- Devlet
  SİTEMİZE YAZAR OLUN
  SERBEST MESLEK KAZANÇ DEFTERİ
  AMORTİSMAN
  ETA SQL KURULUMU
  BİLGİSAYARLI MUHASEBE
  ETA WİMDOWS MUHASEBE PAKET PROGRAMININ KURULUMU
  ETA Muhasebe Paket Programında Kullanılan Kısayol Tuşları
  ÖRNEK YEVMİYE KAYITLARI
  Facebook'ta biz...
  MUHASEBE MESLEĞİNİN ZOR VE ZEVKLİ YANLARI
  MALİYET MUHASEBESİ KONULARI
  FATURA
  KURUMSAL BAŞVURULAR
  VERGİ LEVHASI
  Örnek Yevmiye Kayıtları
  ÖRNEK MİZAN
  KPSS 2010 MUHASEBE SORULARI
  MALİYE SORULARI - KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI - LİSANS - 2010
  İŞLETME SORULARI - KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI - LİSANS - 2010
  KAYNAKÇA
  MALİYET MUHASEBESİ
  İŞLETME ÇEŞİTLERİ
  ADİ ŞİRKETLER
  TİCARET ŞİRKETLERİ
  PSİKOLOJİ SÖZLÜĞÜ
  Vicdan muhasebesi
  Google arama motoru
  DÜNYA SAATLERİ
  VERGI LEVHASI
  ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ
  VERGİ SUÇ VE CEZALARI
  İLAN VE REKLAM VERGİSİ LEVHASI ALMA
  EMLAK VERGİSİ BEYANNAMESİ
  AYLIK ÜCRET BODROSU
  Anketler
  Mağaza vitrini ve dekorasyonu masrafı kaydı
  MAKALELER
  Tasdiki Zorunlu Defterler Ve Tasdik Zamanı
  KDV TAHAKKUKU NASIL YAPILIR ?
  BANKA
  BANKALARIN İŞLEVLERİ
  2011 ASGARİ BRÜT VE NET ÜCRETİ
  MUHASEBE HABERLERİ
  BİLANÇO
  GELİR TABLOSU
  ORTAKLARIN SERMAYE TAAHHÜDÜ
  Örnek kayıtlar
  Namaz Vakitleri
  VİCDAN MUHASEBESİ
  Şirketin Kuruluş Kayıtları
  VERGİ MEVZUATI
  SGK MEVZUATI
  MEVZUAT İLE İLGİLİ YENİLİKLER
  SMMM olmak için aranan şartlar
  Muhasebe Hileleri ve Bu Hilelerle İlgili Vergi Suçu Nedir?
  Link listesi
>
BiLANÇO
BiLANÇO
 
Bilanço bir işletmenin belli bir tarihteki (düzenlenme tarihi) sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağlandığı kaynakları gösteren bir tablodur. Bir işletme işletme içi ve işletme dışı olmak üzere iki kay­naktan finansman sağlayabilir. Sağlanan bu kaynaklar fiziki değer­lere (mevcutlara) veya işletmenin talep ettiği haklar olarak alacaklara bağlanmış olur. Bilançonun sol tarafını oluşturan Aktifler, Dönen Var­lıklar ve Duran Varlıklar; bilançonun sağ tarafını oluşturan Pasifler ise Kısa Vadeli Borçlar, Uzun Vadeli Borçlar ve Özkaynaklar gruplarına ayrılmıştır. Bilançonun aktifinde yer alan varlıklar paraya dönüşme hızlarına göre en çok likitten en az likite doğru sıralanmıştır. Bilanço­nun pasifinde yer alan kaynaklar ise vadelerine göre en kısa vade­den en uzun vadeye doğru sıralanmıştır. Bilanço hesapları arasında mahsup yapılamaz. Tabloda "Diğer" başlığı altında yer alan bir kale­min tutarının ait olduğu grubun toplam tutarının % 20 sini aşması durumunda bu kalem ayrı bir başlık altında gösterilir.
 
İşletmeler bilançolarını tek düzen form tiplerine göre düzenlemek zorundadırlar. Böylece karşılaştirmalarda kolaylık sağlarlar ve anlam birliği oluştururlar.
 
Bilanço kapsamındaki kalemler hesap çerçevesinde sıralama ve açıktamalar paralelinde yer alır. İşletmeler bilançolarını ayrıntılı ve özet bilanço tipleri şeklinde düzenleyebilirler. Özet ve Ayrıntılı Bilanço tipleri Kitabın ek kısmında EK:3 olarak verilmiştir.
 
 
Tek düzen bilanço şeklini hesap grupları olarak gösterecek olur­sak;
 
 
 
 
               BİLANÇO
 
AKTİF                                                                                                                                  PASİF
 
DÖNEN VARLIKLAR                                             KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
  HAZIR   DEĞERLER                                                MALİ BORÇLAR
   MENKUL KIYMETLER                                              TİCARİ BORÇIAR
   TİCARİ ALACAKLAR                                              DİĞER BORÇLAR
   DİĞER ALACAKLAR                                              ALINAN AVANSLAR
   STOKLAR                                                               ÖD. VERGİ VE DİĞ. YÜKÜMLÜLÜKLER   
   GELECEK AYLARA AİT GİDERLER                        BORÇ VE GİDER. KARŞILIKLARI
       VE GELİR TAHAKKUKLARI                                GELECEK AYLARA AİT GEL. VE GİD. TAH.  
    DİĞER DÖNEN VARLIKLAR                                   DİĞER KISA VAD. YAB. KAYNAKLAR
 
DURAN VARLIKLAR                                            UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
   TICARİ ALACAKLAR                                              MALİ BORÇLAR
   DİĞER ALACAKLAR                                              TİCARİ BORÇLAR   
   MALİ DURAN VARUKLAR                                      DİĞER BORÇLAR
   MADDİ DURAN VARLIKLAR                                   ALINAN AVANSLAR
   MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR                BORÇ VE GİDER KARŞIUKLARI
   ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR                   GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE   
   GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE                       GİDER TAHAKKUKLARI
       GELİR TAHAKKUKLARI                                      DİĞER UZUN VAD. YAB. KAYNAKLAR 
   DİĞER DURAN VARLIKLAR                                              
               ÖZ KAYNAKLAR
                   ÖDENMİŞ SERMAYE
                   SERMAYE YEDEKLERİ
                   KÂR YEDEKLERİ
                   GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI
                   GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
                   DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)
 
BİLANÇO DİPNOTLARI:
 
 
şeklindedir.
 
 
Düzenlendikleri tarihte ait oldukları işletmenin kesitini veren, di­ğer bir ifade ile, düzenlediği tarihte işletmenin kasasındaki para mik­tarını, banka hesabındaki mevduat tutarını, kimlerden ne kadar ala­caklı olduğunu, kimlere ne kadar borcu olduğunu, sahip olduğu maddi değerlerin kıymetini, işletmenin sermayesini işletmenin faaliye­ti neticesi sağlanan kâr veya zarar tutarını gösteren bilançoya basit bir örnek verelim:
 
 
 
 
                              ENA İşletmesinin 31.12.20X1         
Aktif                               tarihli BiLANÇO’su                              Pasif
 
Kasa                                      150.000 Satıcılar                                   450.000
Bankalar                                 525.000 Ödenecek Vergi ve Fonlar         95.000 Alıcılar                                      340.000            Dönem karı vergi ve     
Ticari Mallar                            870.000      yasal yük. karşılığı              280.000
Tesis, Makine ve Cihazlar       500.000   Sermaye                                1.000.000 Birikmiş Amortismanlar (-)     - 200.000            Dönem net karı                         360.000
                                              2.185.000                                                2.185.000
 
 
Görüldüğü gibi, ENA İşletmesinin 31.12.20X1 tarihlnde kasasın­da 150.000 TL. banka hesaplarında toplam 525.000 TL., üçüncü şahıslardan veya işletmelerden 340.000 TL.lık alacağı, 870.000 TL. değerinde ticari mal mevcutları, 500.000 TI. değerinde makineleri, üçüncü şahıslara veya işletmelere 450.000 TL. lık borcu, Vergi daire­sine 95.000 TL. lık borcu, ve 640.000 TL.lık dönem karından hesap­lanan 280.000 TL.Iık vergi ve yasal yükümlülük borcu vardır. İşletme­nin bilançosundan sahip olduğu makineler için şimdiye kadar 200.000 TL. lık aşınma ve yıpranma payı ayrılmış olduğu, işletme sa­hip veya sahiplerinin 1.000.000 TL. sermaye koymuş oldukları ve işletmenin 20X1 yılındaki faaliyetinden dolayı 360.000 TL. lık net kar sağlanmış olduğu anlaşılmaktadır.
 
Bilanço bir işletmenin mali ve ekonomik bünyesini ortaya koy­maktadır. İşletmenin hangi kaynaklardan fon sağladığını gösteren mali bünye bilançonun sağ tarafında pasif başlığı altında yer al­mıştır. Sağlanan fonların yatırıldığı değerler de ekonomik bünye ola­rak açıklanır. Ekonomik bünye bilançonun sol tarafında aktif başlığı altında belirtilmiştir. Bir işletme işletme içi ve işletme dışı ol­mak üzere iki kaynaktan fon sağlar. İşletme dışı kaynaklara; yabancı kaynaklar, borçlar denilmektedir. İşletme içi kaynaklar için öz ser­maye veya öz kaynaklar ifadeleri kullanılmaktadır. İşletmenin öz ser­mayesini işletme sahip veya sahiplerinin koymuş olduğu esas ser­maye, işletmenin faaliyeti neticesi sağlanan kârlardan dağıtılmayarak işletme bünyesinde korunan kısımlar ve en son dönemin kârı oluştu­rur. İşletmenin faaliyet zararları ise öz sermayeden düşülmektedir.
 
İşletme kendi dışından ve kendi kaynaklarından sağladığı fonları bazı değerlere yatırmaktadır. Henüz kullanamadığı veya kullanacağı fonlar kasasında veya banka hesaplarında yer almaktadır. Sağladığı bazı fonları da henüz tahsil edemediğinden bir hak şeklinde ortaya çıkan alacaklar olarak bağlanmış olmaktadır. Bu durumda, fon kulla­nım yerlerini gösteren aktif değerler fiziki yapıya sahip mevcut değerler ve hak şeklinde ortaya çıkan alacaklar olarak gruplandırıl­mıştır. Bir işletme sağladığı fonları, mutlaka bazı değerlere yatırmış veya bir alacak olarak bağlı hale getirmiştir. Henüz kullanmadığı fon­lar da kasasında veya banka hesaplarında bulunacaktır. Bu sebeple, bilançonun aktif ve pasif tarafı (ekonomik ve mali bünyesi) birbirine eşittir. Bu eşitlik hiç bir zaman için bozulmaz.
 

HABERLER  
   
Reklam  
 
 
 
   
 
   
MUHASEBE DERGİSİ  
   
 
   
Bugün 30 ziyaretçi (66 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=