MUHASEBE KONULARI
MUHASEBE KONULARI  
  İletişim
  Ana Sayfa
  Tek Düzen Hesap Planı
  SMMM Bitirme Sınavı Yorum Ve Kitap Önerileri
  GENEL MUHASEBE
  Muhasebenin Tanımı ve fonksyonları
  Muhasebe Kavramları
  HESAP KAVRAMI
  YEVMİYE DEFTERİ
  Muhasebe Fişleri
  DEFTER- İ KEBİR
  MİZANLAR
  7A SEÇENİĞİ AÇIKLAMALARI
  7B Seçeneğinde hesap planı açıklaması
  AÇILIŞ KAYITLARI
  AKREDİTİFLER (YURT DIŞI SİPARİŞ AVANSLARI)
  ALACAKLARIN ENVANTER İŞLEMİ
  ALACAKLAR
  Amortisman paylarının hesaplanması
  BANKALAR HESABI
  BiLANÇO
  AKTİF
  İNGİLİZCE AKTİF (ACTIV)
  PERSONELDEN ALACAKLAR
  SERBEST MESLEK MAKBUZU
  KİRA BEDELİ KAYDI
  Muhasebe soruları
  Beceri Sınavı Soruları
  ÜCRET BODROSU TAHAKKUK KAYDI
  BU SAYFAYA GİREBİLMEK İÇİN ÜYE OLMANIZ GEREKMEKTEDİR.
  HABERLER
  BİZE MALİYE SORULARI SORABİLİRSİNİZ
  MÜŞTERİMİZE OLAN ALACAĞIN ÇEK İLE TAHSİLİ
  E- Devlet
  SİTEMİZE YAZAR OLUN
  SERBEST MESLEK KAZANÇ DEFTERİ
  AMORTİSMAN
  ETA SQL KURULUMU
  BİLGİSAYARLI MUHASEBE
  ETA WİMDOWS MUHASEBE PAKET PROGRAMININ KURULUMU
  ETA Muhasebe Paket Programında Kullanılan Kısayol Tuşları
  ÖRNEK YEVMİYE KAYITLARI
  Facebook'ta biz...
  MUHASEBE MESLEĞİNİN ZOR VE ZEVKLİ YANLARI
  MALİYET MUHASEBESİ KONULARI
  FATURA
  KURUMSAL BAŞVURULAR
  VERGİ LEVHASI
  Örnek Yevmiye Kayıtları
  ÖRNEK MİZAN
  KPSS 2010 MUHASEBE SORULARI
  MALİYE SORULARI - KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI - LİSANS - 2010
  İŞLETME SORULARI - KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI - LİSANS - 2010
  KAYNAKÇA
  MALİYET MUHASEBESİ
  İŞLETME ÇEŞİTLERİ
  ADİ ŞİRKETLER
  TİCARET ŞİRKETLERİ
  PSİKOLOJİ SÖZLÜĞÜ
  Vicdan muhasebesi
  Google arama motoru
  DÜNYA SAATLERİ
  VERGI LEVHASI
  ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ
  VERGİ SUÇ VE CEZALARI
  İLAN VE REKLAM VERGİSİ LEVHASI ALMA
  EMLAK VERGİSİ BEYANNAMESİ
  AYLIK ÜCRET BODROSU
  Anketler
  Mağaza vitrini ve dekorasyonu masrafı kaydı
  MAKALELER
  Tasdiki Zorunlu Defterler Ve Tasdik Zamanı
  KDV TAHAKKUKU NASIL YAPILIR ?
  BANKA
  BANKALARIN İŞLEVLERİ
  2011 ASGARİ BRÜT VE NET ÜCRETİ
  MUHASEBE HABERLERİ
  BİLANÇO
  GELİR TABLOSU
  ORTAKLARIN SERMAYE TAAHHÜDÜ
  Örnek kayıtlar
  Namaz Vakitleri
  VİCDAN MUHASEBESİ
  Şirketin Kuruluş Kayıtları
  VERGİ MEVZUATI
  SGK MEVZUATI
  MEVZUAT İLE İLGİLİ YENİLİKLER
  SMMM olmak için aranan şartlar
  Muhasebe Hileleri ve Bu Hilelerle İlgili Vergi Suçu Nedir?
  Link listesi
>
İŞLETME SORULARI - KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI - LİSANS - 2010
İŞLETME SORULARI - KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI - LİSANS - 2010


>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İnd. Bordro
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Banka
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter (Defteri K.)
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Prog. Kurulumu
>> ETA Şirket İşlemleri
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gelir Tablosu Örneği
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İş Yeri Bildirgesi Formu
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenle
>> KDV Hesaplamaları
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> KPSS Soru Çözümü - Video
>> Limited Şirketler
>> Maliyet Muhasebesi Hesap
>> Menkul Kıymetler
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavram
>> Muhtasar Beyanname Örn.
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şahıs Şirketleri
>> Şirket Kurma İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe
>> Vizite Kağıdı
>> Yevmiye Defteri

>> Yönetimin Anlamı

1. Aşağıdakilerden hangisi mali araştırmalarda kullanılan
değerleme ve yatırım kararı alma ölçütleri
arasında yer almaz?
A) İşletmenin borç ödeme yeteneği
B) Millî ekonomiye sağlanacak katma değer
C) İş gücü verimliliği
D) Ülkeye döviz tasarrufu sağlama yönü
E) İşletme fonksiyonlarına uygunluk

2. İşletmeler, kâr elde etme ve topluma fayda sağlama
amaçlarını uyumlu bir şekilde gerçekleştirmek için her
iki amaç arasında bir denge kurmak zorundadır.
İşletmenin varlıklarının korunması ve geliştirilmesine
de imkân verecek bu denge, aşağıdaki işletme
amaçlarından hangisini sağlamaya yöneliktir?
A) Yeni düşüncelere dayalı ürün yaratma amacı
B) İşletmenin yaşamını sürekli kılma amacı
C) İstihdam olanağı sağlama amacı
D) Satış gelirlerini artırma amacı
E) İyi bir imaja sahip olma amacı

3. Aşağıdakilerden hangisi yatay bütünleşmenin
yararlarından biri değildir?
A) İşletmenin pazar payının genişlemesi
B) Yönetici personelden daha yoğun yararlanılması
C) Kârın artırılması olanağı sunması
D) Girdi kaynaklarına kolay erişim sağlaması
E) Müşterilere daha iyi hizmet sunma olanaklarını
artırması

4. Aşağıdaki stok denetim yöntemlerinin hangisinde
her stok kalemi için emniyet stoku düzeyinin
hesaplanması şarttır?
A) ABC yöntemi
B) Gözle kontrol yöntemi
C) Çift kutu yöntemi
D) Sabit sipariş periyodu yöntemi
E) Sabit sipariş miktarı yöntemi

5. Seçilen bir iş hattında ilerleme ve bunun
sonucunda daha fazla statü ve sorumluluk elde
etmeye ne ad verilir?
A) Kariyer B) Hareket etüdü
C) İş dizaynı D) Yetki devri
E) İş tatmini

6. Aşağıdakilerden hangisi Bürokrasi Yaklaşımının
özelliklerinden biri değildir?
A) Yasal yetki kullanımı
B) Kişisel ilişkilerin varlığı
C) Liyakata dayalı terfi sistemi
D) Fonksiyonel uzmanlığa dayalı iş bölümü
E) İşlerin nasıl yapılacağını belirleyen ayrıntılıkurallar

7. Örgütün ve bireylerin ihtiyaçlarına cevap vererek
kişilerin çalışması için etkilenmesi sürecine ne ad
verilir?
A) Eş güdümleme B) Kriz yönetimi
C) İş bölümü D) Güdüleme
E) Liderlik

8. Mevcut iş başarısının ölçülmesi ve bu başarının
belirlenen hedefleri gerçekleştirme olasılığının
saptanmasına ne ad verilir?
A) Standartlaştırma B) Esneklik
C) Denetim D) Bölümlendirme
E) Stres kontrolü

9. Aşağıdakilerden hangisi mekanik organizasyon
yapılarının özellikleri arasında yer alır?
A) Problemlerin ve işlerin belirli uzmanlık alanlarına
bölünmesi
B) Üyeler arasındaki ilişkilerin daha çok yatay iletişimle
sağlanması
C) Kontrol alanının geniş olması
D) Pek çok kararın alt kademelerde alınması
E) Çalışanların, bütün işletmeyi ilgilendiren amacı
dikkate alarak davranması

10. Nitelikli bir personelin tanımlanmış bir işi yapabilmesi
için gerekli zaman standartlarının belirlenmesine
ne ad verilir?
A) İş gerekleri B) İş etüdü
C) İş ölçümü D) İş analizi
E) İş tasarımı
 

11. Aşağıdakilerden hangisi yetki ve sorumlulukla
ilgili ilkelerden biri değildir?
A) Hesap verme B) Denetim alanı
C) Kumanda birliği D) Dikey yetki zinciri
E) Eşit yetki ve sorumluluk

12. İşletmelerde personelin iş doyumu ve performansını
yükseltmek için çeşitli iş tasarım yaklaşımları geliştirilmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi İş Özellikleri
Yaklaşımında ele alınan değişkenler arasında yer
almaz?
A) Özerklik B) Geri bildirim
C) Görev kimliği D) Merkeziyetçilik
E) Beceri değişkenliği

13.
I. Proje tabanlı olmaları
II. Kalıcı yapılar olmaları
III. Uyum yeteneğinin yüksek olması
Yukarıdakilerden hangileri sanal organizasyonların
özellikleri arasında yer alır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III

14. Alt parçalardan oluşan ve bu parçaların dış
çevreyle ve kendi aralarındaki etkileşimine vurgu
yapan yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Klasik Yönetim Yaklaşımı
B) Sistem Yaklaşımı
C) Neo-Klasik Yönetim Yaklaşımı
D) Durumsallık Yaklaşımı
E) Toplam Kalite Yönetimi Yaklaşımı

15. Bir üretim - dağıtım sisteminin her safhasındaki temel
politika stok yenileme süreciyle ilgili olup sipariş
miktarına ve sipariş zamanına odaklanmıştır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu tip bir
üretim - dağıtım sisteminde göz önünde bulundurulması
gereken stok türlerinden biri değildir?
A) Nihai stok
B) Yarı mamul stoku
C) Yardımcı maddeler stoku
D) İşletme malzemesi stoku
E) Tamamlayıcı parça stoku

16. Aşağıdakilerden hangisi üretim planlamasını etkileyen
iç faktörler arasında yer alır?
A) Talep
B) İş gücü
C) Rekabet durumu
D) Fason üretici kapasitesi
E) Ham maddenin bulunabilirliği

17.
I. Üretime ilişkin işçilik maliyetleri
II. Üretimde kullanılan ham madde ve malzemelerin
işletmeye ulaştırılmasına ilişkin maliyetler
III. Ürünün tüketiciye ulaştırılmasına ilişkin maliyetler
Yukarıdakilerden hangileri kuruluş yeri seçiminde
dikkate alınması gereken maliyetler arasında yer
alır?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

18. Aşağıdakilerden hangisi üretim sistemlerinin
tasarımına ilişkin kararlardan biri değildir?
A) Fabrika yerleştirme
B) Stok yönetimi ve denetimi
C) Kapasite seçimi
D) Teknoloji seçimi
E) Kuruluş yeri seçimi

19. Üretim stratejileri, üretim amaçlarına ulaşılmasını
sağlayan ve bir rehber niteliği taşıyan uzun vadeli
planlardır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi üretim stratejisinin
unsurlarından biri olarak taktik ve işlemsel
kararların bir öğesi değildir?
A) Üretim planlaması ve denetimi
B) Stok yönetimi ve denetimi
C) İş tasarımı
D) Tamir - bakım planlaması
E) Kalite denetimi

20. Bir üretim işletmesinde 3 işçi 1200 m2 halıyı 8 saatte
dokumaktadır.
Buna göre, bu işletmedeki iş gücü verimliliği kaç
m2 / saattir?
A) 10 B) 25 C) 30 D) 50 E) 60
 

1. E
2. B
3. D
4. E
5. A
6. B
7. D
8. C
9. A
10. C

11. B
12. D
13. D
14. B
15. A
16. B
17. E
18. B
19. C
20. D


 


HABERLER  
   
Reklam  
   
 
   
 
   
MUHASEBE DERGİSİ  
   
 
   
Bugün 8 ziyaretçi (16 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=