MUHASEBE KONULARI
MUHASEBE KONULARI  
  İletişim
  Ana Sayfa
  Tek Düzen Hesap Planı
  SMMM Bitirme Sınavı Yorum Ve Kitap Önerileri
  GENEL MUHASEBE
  Muhasebenin Tanımı ve fonksyonları
  Muhasebe Kavramları
  HESAP KAVRAMI
  YEVMİYE DEFTERİ
  Muhasebe Fişleri
  DEFTER- İ KEBİR
  MİZANLAR
  7A SEÇENİĞİ AÇIKLAMALARI
  7B Seçeneğinde hesap planı açıklaması
  AÇILIŞ KAYITLARI
  AKREDİTİFLER (YURT DIŞI SİPARİŞ AVANSLARI)
  ALACAKLARIN ENVANTER İŞLEMİ
  ALACAKLAR
  Amortisman paylarının hesaplanması
  BANKALAR HESABI
  BiLANÇO
  AKTİF
  İNGİLİZCE AKTİF (ACTIV)
  PERSONELDEN ALACAKLAR
  SERBEST MESLEK MAKBUZU
  KİRA BEDELİ KAYDI
  Muhasebe soruları
  Beceri Sınavı Soruları
  ÜCRET BODROSU TAHAKKUK KAYDI
  BU SAYFAYA GİREBİLMEK İÇİN ÜYE OLMANIZ GEREKMEKTEDİR.
  HABERLER
  BİZE MALİYE SORULARI SORABİLİRSİNİZ
  MÜŞTERİMİZE OLAN ALACAĞIN ÇEK İLE TAHSİLİ
  E- Devlet
  SİTEMİZE YAZAR OLUN
  SERBEST MESLEK KAZANÇ DEFTERİ
  AMORTİSMAN
  ETA SQL KURULUMU
  BİLGİSAYARLI MUHASEBE
  ETA WİMDOWS MUHASEBE PAKET PROGRAMININ KURULUMU
  ETA Muhasebe Paket Programında Kullanılan Kısayol Tuşları
  ÖRNEK YEVMİYE KAYITLARI
  Facebook'ta biz...
  MUHASEBE MESLEĞİNİN ZOR VE ZEVKLİ YANLARI
  MALİYET MUHASEBESİ KONULARI
  FATURA
  KURUMSAL BAŞVURULAR
  VERGİ LEVHASI
  Örnek Yevmiye Kayıtları
  ÖRNEK MİZAN
  KPSS 2010 MUHASEBE SORULARI
  MALİYE SORULARI - KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI - LİSANS - 2010
  İŞLETME SORULARI - KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI - LİSANS - 2010
  KAYNAKÇA
  MALİYET MUHASEBESİ
  İŞLETME ÇEŞİTLERİ
  ADİ ŞİRKETLER
  TİCARET ŞİRKETLERİ
  PSİKOLOJİ SÖZLÜĞÜ
  Vicdan muhasebesi
  Google arama motoru
  DÜNYA SAATLERİ
  VERGI LEVHASI
  ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ
  VERGİ SUÇ VE CEZALARI
  İLAN VE REKLAM VERGİSİ LEVHASI ALMA
  EMLAK VERGİSİ BEYANNAMESİ
  AYLIK ÜCRET BODROSU
  Anketler
  Mağaza vitrini ve dekorasyonu masrafı kaydı
  MAKALELER
  Tasdiki Zorunlu Defterler Ve Tasdik Zamanı
  KDV TAHAKKUKU NASIL YAPILIR ?
  BANKA
  BANKALARIN İŞLEVLERİ
  2011 ASGARİ BRÜT VE NET ÜCRETİ
  MUHASEBE HABERLERİ
  BİLANÇO
  GELİR TABLOSU
  ORTAKLARIN SERMAYE TAAHHÜDÜ
  Örnek kayıtlar
  Namaz Vakitleri
  VİCDAN MUHASEBESİ
  Şirketin Kuruluş Kayıtları
  VERGİ MEVZUATI
  SGK MEVZUATI
  MEVZUAT İLE İLGİLİ YENİLİKLER
  SMMM olmak için aranan şartlar
  Muhasebe Hileleri ve Bu Hilelerle İlgili Vergi Suçu Nedir?
  Link listesi
>
İLAN VE REKLAM VERGİSİ LEVHASI ALMA


İLAN VE REKLAM VERGİSİ LEVHASI ALMA

Tacirin sorumluluklarından biri de 213 sayılı VUK’a (Vergi Usul Kanunu) göre yaptıkları ilan ve reklâm için belirlenen vergiyi ödemektir.

1. İlan ve Reklam Vergisi Beyannamesi Düzenleme: Belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yapılan her türlü ilan ve reklâmlar, ilan ve reklâm vergisine tabidir. Bunun için ise ilgili belediyeden temin edilecek olan beyanname düzenlenir. Tacir reklâm yapdığı ayı takip eden ayın 20'nci günü akşamına kadar; ilgili belediyeye beyanname vermek mecburiyetindedir. Bu beyanname üzerine değer tespiti ve tahakuk işleri yapılır. Ancak bir kısım ilan ve reklâmlar vergi dışında bırakılmıştır.

 


>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İnd. Bordro
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Banka
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter (Defteri K.)
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Prog. Kurulumu
>> ETA Şirket İşlemleri
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gelir Tablosu Örneği
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İş Yeri Bildirgesi Formu
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenle
>> KDV Hesaplamaları
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> KPSS Soru Çözümü - Video
>> Limited Şirketler
>> Maliyet Muhasebesi Hesap
>> Menkul Kıymetler
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavram
>> Muhtasar Beyanname Örn.
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şahıs Şirketleri
>> Şirket Kurma İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe
>> Vizite Kağıdı
>> Yevmiye Defteri

>> Yönetimin Anlamı

İlan ve reklam vergisi beyannamesi formu >>>>>

Beyannamenin yanında, mükellefin aşağıdaki evrakları da eklemesi gerekir:
- Şahıslar için, mükellefin nufus cüzdanı fotokopisi
- Şirketler içir, sözleşme fotokopisi
- Vergi levhasi fotokopisi
- Çevre temizlik vergisi ödeme makbuzu fotokopisi
- İlan ve reklamın konulduğu yerin adresi (mahalle, cadde, sokok numarası, bina numarası).
- Mükellefin ikametgah adresi.
- Mükellefin iş yeri adresi.
- Bağlı bulunduğu vergi dairesi ve sicil numarası
- Yapılan ilan ve reklamın cinsi, ebatları, sayısı, ışıklı veya ışıksız olduğuna dair bilgiler
- Damga Pulu.

Bütün bunlar tamamlandıktan sonra Belediye Gelir Servisine (Hesap İşleri Tahakkuk Şefliğine) başvurulur.

Genelde vergiler beyanname esasına göre alınır. Bunun dışında belediye yetkililerince yapılacak kontrol ile herhangi bir usülsüzlük var ise ceza uygulanır. İlan ve Reklam Vergisi yılda iki eşit taksitle ödenir. İlan ve Reklâm Vergisi, her yıl Ocak ayının 1 ile 31’i arasında İş yerinin bağlı bulunduğu belediyenin Heşap İşleri Tahakkuk Şefliğine müracaat edilerek reklâma ait bilgiler beyan edilir. Yıl içersinde yapılacak ilan ve reklâmlar mükellefler tarafından ilan ve reklam işinin yapılmasından önce müracaat edilerek beyan edilebilir. İlan ve reklâm işini mutat (alışkanlık) meslek olarak ifa edenler tarafından yapılması halinde ilan ve reklâm işini yapanlarca ilan ve reklâmın yapıldığı ayı takip eden ayın 20.günü akşamına kadar beyanname verilebilir.
 

2. İlan ve Reklam Vergi Numarası Alma: Tacir İlan ve Reklam Vergisi ödemek için doldurduğu beyanname ile vergi dairesine müracaat eder. Vergi dairesinde beyannamedeki ilgili bölüm doldurulur. Bu bölümde vergi dairesince, tacire vergi numarası verilir.

3. İlan ve Reklam Vergisi Ödeme: İlan ve reklam bilgilerini her yıl ocak ayında beyan edilir ve iki taksitte ödenir.
- Taksit vergilerini Ocak ayının sonuna kadar.
- Taksi vergilerini 1-31 Ekim arasında ödeyebilir.

Yıl içinde yapılan ilan ve reklâmlar ile bu işi meslek olarak yapanlar beyan verme süresinde vergiyi de ödeyebilirler. Yıl içinde açılan iş yerleri ilan ve reklâm vergilerini iş yeri açılışını takip eden ayın 20’si akaşamına kadar öderler. İlan ve reklâm vergisi belediye veznelerine ödenebileceği gibi, belediyenin gösterdiği bankalara ya da posta çeki ile de ödenebilir.

Tarife ve Nispet
- İlan ve reklâm vergisi, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Yasanın 15. maddesinde belirlenen azami sınırdan tahakkuk ve tahsil olunur.
- İlan ve reklâm yerleri; Belediye Meclisi veya Encümenince, fiyatları, ihale edilen firmalarca belirlenir.

Belediye sınırları ile mücavir alanlar içerisinde, her türlü ilan ve reklâm yapılması veya yaptırılması talebinde bulunanlardan, ilan ve reklâm vergisinden ayrı olarak; ücret tahakkuk ve tahsil olunur.

4. İlan ve Reklamın Kaldırılması: İlan reklam ve tanıtım elemanları için izin süresi (2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Madde 15 hükmünce ) bağlı bulunduğu takvim yılı içerisinde geçerlidir. Süre bitiminden 15 gün önce müracaatla izin alınması zorunlu olup, izin alınmadığı takdirde süre bitiminden 15 gün sonra ilan reklâm ve tanıtım elemanları ilgili Belediyece kaldırılır

5. İlan ve Reklamın Asılacağı Yerler:
- Elektrik direkleri
- Bilboard reklâm panoları
- Belediyenin özel mülkiyetine bulunan ilan asma yerleri Umuma ait yerlerde bulunan ilan asma yerleri
- Yaya ile araç trafiğini ayıran bariyerler
- Özel mülkiyete konu bina ve arsalar üzerine konan ışıklı ve ışıksız ilan ve reklâmlar

6. İlan ve Reklam Vergi Levhası Alma: Tacir İlan ve Reklâm Vergisi beyannamesini verdikten sonra işlemlerde ve evraklarda eksiklik yok ise vergi levhasını hemen alır.

7. Eğlence Vergisi Ödeme: 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21. maddesine göre aşağıda belirtilen eğlence yerlerini çalıştıran işletmeler eğlence vergisi ödemek zorundadır.
- Biletle girilmesi zorunlu olmayan Bar, Pavyon, Gazino, Gece Kulübü, Taverna, Diskotek, Kabera, Dansink, Bilardo, Masa Futbolu Salonları gibi eğlence yerlerinden işin mahiyetine göre çalışılan her gün için Belediye Meclisince takdir edilen miktarlarda eğlence Vergisi alınır.

Biletle girilen yerlerde: Vergi bilet kesilirken ücretin içinde alınır.
- Yerli ve yabancı film gösterimlerinden,
- Sirkler, lunaparklar, çalgılı bahçeler ve benzerleri,
- Spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden
- Müşterek bahislerden.


HABERLER  
   
Reklam  
 
 
 
   
 
   
MUHASEBE DERGİSİ  
   
 
   
Bugün 31 ziyaretçi (102 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=