MUHASEBE KONULARI
MUHASEBE KONULARI  
  İletişim
  Ana Sayfa
  Tek Düzen Hesap Planı
  SMMM Bitirme Sınavı Yorum Ve Kitap Önerileri
  GENEL MUHASEBE
  Muhasebenin Tanımı ve fonksyonları
  Muhasebe Kavramları
  HESAP KAVRAMI
  YEVMİYE DEFTERİ
  Muhasebe Fişleri
  DEFTER- İ KEBİR
  MİZANLAR
  7A SEÇENİĞİ AÇIKLAMALARI
  7B Seçeneğinde hesap planı açıklaması
  AÇILIŞ KAYITLARI
  AKREDİTİFLER (YURT DIŞI SİPARİŞ AVANSLARI)
  ALACAKLARIN ENVANTER İŞLEMİ
  ALACAKLAR
  Amortisman paylarının hesaplanması
  BANKALAR HESABI
  BiLANÇO
  AKTİF
  İNGİLİZCE AKTİF (ACTIV)
  PERSONELDEN ALACAKLAR
  SERBEST MESLEK MAKBUZU
  KİRA BEDELİ KAYDI
  Muhasebe soruları
  Beceri Sınavı Soruları
  ÜCRET BODROSU TAHAKKUK KAYDI
  BU SAYFAYA GİREBİLMEK İÇİN ÜYE OLMANIZ GEREKMEKTEDİR.
  HABERLER
  BİZE MALİYE SORULARI SORABİLİRSİNİZ
  MÜŞTERİMİZE OLAN ALACAĞIN ÇEK İLE TAHSİLİ
  E- Devlet
  SİTEMİZE YAZAR OLUN
  SERBEST MESLEK KAZANÇ DEFTERİ
  AMORTİSMAN
  ETA SQL KURULUMU
  BİLGİSAYARLI MUHASEBE
  ETA WİMDOWS MUHASEBE PAKET PROGRAMININ KURULUMU
  ETA Muhasebe Paket Programında Kullanılan Kısayol Tuşları
  ÖRNEK YEVMİYE KAYITLARI
  Facebook'ta biz...
  MUHASEBE MESLEĞİNİN ZOR VE ZEVKLİ YANLARI
  MALİYET MUHASEBESİ KONULARI
  FATURA
  KURUMSAL BAŞVURULAR
  VERGİ LEVHASI
  Örnek Yevmiye Kayıtları
  ÖRNEK MİZAN
  KPSS 2010 MUHASEBE SORULARI
  MALİYE SORULARI - KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI - LİSANS - 2010
  İŞLETME SORULARI - KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI - LİSANS - 2010
  KAYNAKÇA
  MALİYET MUHASEBESİ
  İŞLETME ÇEŞİTLERİ
  ADİ ŞİRKETLER
  TİCARET ŞİRKETLERİ
  PSİKOLOJİ SÖZLÜĞÜ
  Vicdan muhasebesi
  Google arama motoru
  DÜNYA SAATLERİ
  VERGI LEVHASI
  ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ
  VERGİ SUÇ VE CEZALARI
  İLAN VE REKLAM VERGİSİ LEVHASI ALMA
  EMLAK VERGİSİ BEYANNAMESİ
  AYLIK ÜCRET BODROSU
  Anketler
  Mağaza vitrini ve dekorasyonu masrafı kaydı
  MAKALELER
  Tasdiki Zorunlu Defterler Ve Tasdik Zamanı
  KDV TAHAKKUKU NASIL YAPILIR ?
  BANKA
  BANKALARIN İŞLEVLERİ
  2011 ASGARİ BRÜT VE NET ÜCRETİ
  MUHASEBE HABERLERİ
  BİLANÇO
  GELİR TABLOSU
  ORTAKLARIN SERMAYE TAAHHÜDÜ
  Örnek kayıtlar
  Namaz Vakitleri
  VİCDAN MUHASEBESİ
  Şirketin Kuruluş Kayıtları
  VERGİ MEVZUATI
  SGK MEVZUATI
  MEVZUAT İLE İLGİLİ YENİLİKLER
  SMMM olmak için aranan şartlar
  Muhasebe Hileleri ve Bu Hilelerle İlgili Vergi Suçu Nedir?
  Link listesi
>
7A SEÇENİĞİ AÇIKLAMALARI
Bu uygulamada yer alan maliyet hesap gruplarının her biri defte­ri kebir hesabı düzeyinde GİDER, YANSITMA, FARK hesapları olarak bölümlendirilmiştir.
 
GİDER HESAPLARI
 
Dönem içinde yapılan ve tahakkuk ettirilen giderlerin izlendiği ve borcuna kaydedildiği hesaplardır.
 
Gider hesapları ile ilgili muhasebe fişlerine gider yerleri ve gider çeşitlerine ait numaraların da yazılması gerekmektedir.
 
GİDER YANSITMA HESAPLARI
 
Fiili maliyetlerin uygulandığı durumda, gider hesaplarında topla­nan giderlerin tümünün, önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin kullanılması durumunda ise, bunlara göre saptanan giderlerin ilgili hesaplara yansıtılmasında kullanılan hesaplardır.
 
FARK HESAPLARI
 
Önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulanması halinde fiili giderler ile önceden saptanmış giderler arasındaki farkların kay­dedildiği'hesaplardır. Fark hesapları borç veya alacak bakiyesi vere­bilirler. Fiili maliyet sisteminin uygulanması durumunda yansıtma he­sapları tutarı fiili giderler tutarı kadar olacağından fark hesapları söz konusu olmamaktadır.
­
 
1)       DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ
 
Esas üretim yerlerinde harcanan, mamulün bünyesine girerek onun esas unsurunu teşkil eden ve mamulün maliyetine doğrudan doğruya yüklenebilen maddeler 710. DİREKT İLK MADDE VE MAL­ZEME GİDERLERİ hesabında izlenir. Üretimde kullanılmayan ve doğ­rudan doğruya satılan ilk madde ve malzemelerin maliyeti bu hesap­ta izlenmez.
 
Dönem içinde üretimde kullanılmak üzere ambardan çekilen di­rekt maddeler bu hesabın borcuna, 150. İLK MADDE VE MALZEME hesabının alacağına kaydedilir. Eş zamanlı kayıt sistemini uygulayan işletmeler giderlerin tahakkuku ile ilgili fişlerde gider yerlerinin ve gi­der çeşitlerinin kodlarını yazacaklardır.
 
Hesapla ilgili düzeltmeler hesabın alacağına kaydedilir. Dönem sonunda bu hesap 711. DİREKT İLK MADDE VE MALZEME YANSIT­MA HESABI ile karşılaştırılarak kapatılır.
 
Örnek olarak, ambardan hammadde çekildiğinde:
 
_______________________________         /         _____________________________
710 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERİ               5.000.000
150 İLK MADDE VE MALZEME                                                5.000.000
Üretime verilen hammaddenin kaydı
_______________________________         /         _____________________________
 
Yansıtma hesabı ile harcanan tutar fiili değer üzerinden üretim hesa­bına aktarıldığında;
_______________________________         /         _____________________________
151 YARI MAMULLER-ÜRETİM                                       5.000.000
711 DİREKT İLK MADOE VE
                    MALZEME YANSITMA HESABI                                       5.000.000
Hammadde maliyetinin üretim hesabına devri
_______________________________         /         _____________________________
 
Maliyet dönem sonları itibariyle yansıtma hesabı ile fiili gider hesabı karşılaştırılıp kapatıldığında;
 
_______________________________         /         _____________________________
711 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME                           5.000.000
        YANSITMA HESABI
710 DİREKT İLK MADDE VE
        MALZEME GİDERLERİ                                                      5.000.000
Yansıtma hesabı ile ilgili maliyet hesabının kapatılması
_______________________________         /         _____________________________
 
muhasebe kayıtları yazılacaktır.
 
Üretimi tamamlananların maliyeti 151 kodlu hesaptan 152 kodlu hesaba, satılan mamullerin maliyeti de 152 kodlu hesaptan 620 kod­lu hesaba devredilecektir.
 
2)       DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ
 
Esas üretim yerlarinde harcanan ve mamulün bünyesine giren işçi­lik giderleri 720. DİREKT İŞÇİLİK GIDERLERİ hesabında izlenir. Bu işçilik giderleri, hangi mamule nerede ve ne kadar harcandığı tesbit edilebilen giderlerdir. Üretimde kullanılmayan ve doğrudan doğruya mamule yüklenemeyen işçilik giderleri bu,,hgsapta izlenmez.
 
Dönem içinde üretimde kullanılmak üzere harcanan işçilikler bu hesabın borcuna, ilgili Aktif ve Pasif hesapların alacağına kaydedilir. Eş zamanlı kayıt sistemini uygulayan işletmeler giderlerin tahakkuku ile ilgili fişlerde gider yerlerinin ve gider çeşitlerinin kodlarını yaza­caklardır.
 
Hesapla ilgili düzeltmeler hesabın alacağına kaydedilir. dönem sonunda bu hesap 721. DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSlTMA HE­SABI ile karşılaştırılarak kapatılır.
 
Örnek olarak işçilik giderleri meydana geldiğinde;
 
_______________________________         /         _____________________________
720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ                                      4.000.000               
        380 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                                              690.000       
        361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK                                        
                KESİNTİLERİ                                                                           560.000      
        381  GİDER TAHAKKUKLARI                                                        2.'750.000
Direkt işçiliklerin tahakkuku
_______________________________         /         _____________________________
 
Yansıtma hesabı ile harcanan tutar fiili değer üzerinden üretim hesa­bına aktarıldığında;
 
_______________________________         /         _____________________________
151 YARI MAMULLER-ÜRETİM                                      4.000.000      
            721 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ                      
                   YANSITMA HESABI                                                          4.000.000        
Direkt işçilik giderlerinin                        
üretim hesabına devri
_______________________________         /         _____________________________
 
Maliyet dönem sonları itibariyle yansıtma hesabı ile fıili gider hesabı karşılaştırılıp kapatıldığında;
 
_______________________________         /         _____________________________              
721 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ                                   4.000.000                   
        YANSITMA HESABI                                              
            720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ                                          4.000.000
Yansıtma hesabı ile ilgili maliyet             
hesaplarının kapatılması
_______________________________         /         _____________________________
 
muhasebe kayıtları yazılacaktır.
 
 
Üretimi tamamlananların maliyeti 151 kodlu hesaptan 152 kodlu hesaba, satılan mamullerin maliyeti de 152 kodlu hesaptan 620 ko­dlu hesaba devredilecektir.
 
 
3)       GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
 
İşletmenin üretim ve üretime bağlı hizmetleri için yapılan direkt ilk madde ve malzeme ile direkt işçilik giderleri dışında kalan giderler 730 GENEL ÜRETİM GİDERLERI hesabında izlenir. Mamule veya hizmete doğrudan doğruya yüklenemeyen, hangi mamule  veya hangi hizmete nerede ne kadar harcandığı tesbit edilemeyen veya tesbiti ekonomik olmayan giderlerdir. Bunlar genellikle dağıtım yolu ile mamul veya hizmet maliyetine yüklenirler.
 
Tahakkuk eden giderler bu hesabın borcuna ilgili hesapların alacağına kaydedilir. Maliyet dönemleri sonlarında 731 . GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI ile karşılaştırılarak kapatılırlar.
 
Örnek olarak GÜG meydana geldiğinde;
 
_______________________________         /         _____________________________
730    GENEL ÜRETİM GİDERLERİ                                     2.000.000
            381 GİDER TAHAKKUKLARI                                                    2.000.000
GÜG nin kaydı
_______________________________         /         _____________________________
 
Yansıtma hesabı ile harcanan tutar fıili değer üzerinde üretim hesabına aktarıldığında:
 
_______________________________         /         _____________________________
151 YARI MAMULLER-ÜRETİM                                        2.000.000
731 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
        YANSITMA HESABI                                                            2.000.000
GÜG nin üretim hesabına devri
_______________________________         /         _____________________________
 
Maliyet dönem sonları itibariyle yansıtma hesabı ile karşılaştırılıp kapatıldığında;
 
 
_______________________________         /         _____________________________
731 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA
        HESABI                                                                   2.000.000
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ                                                 2.000.000
Yansıtma hesabı ile fiili maliyet
hesabının kapatılması
_______________________________         /         _____________________________
 
muhasebe kayıtları yazılacaktır.
 
Üretimi tamamlananların maliyeti 151 kodlu hesaptan 152 kodlu hesaba, satılan mamullerin maliyeti de 152 kodlu hesaptan 620 ko­dlu hesaba devredilecektir.
 
4)       İLK MADDE VE MALZEME STOKLARI
 
Üretimde veya diğer faaliyetlerde kullanılmak üzere işletmede bulundurulan hammadde, yardımcı madde, işletme malzemesi am­balaj malzemesi ve diğer malzemelerin izlendiği hesap 150. İLK MADDE VE MALZEME hesabıdır.
 
Satınalındıklarında veya işletme tarafından üretildiklerinde satın­alma veya maloluş değerleri üzerinden bu hesabın borcuna, üretime verildiklerinde, tüketildiklerinde, satıldıklarında veya devredildik­lerinde maliyet değeri veya satış fiyatı ile bu hesabın alacağına kay­dedilirler.
 
İlk madde ve malzemeler grubuna dahil stokları takip edebilmek için bu hesabın temsil ettiği stok çeşitleri ile ilgili birer alt hesap açılır. İlk maddeler mamulün üretiminde kullanılan onun bünyesine gi­ren, mamulün esas unsurunu ve önemli bir kısmını oluşturan değer­lerdir.
 
Yardımcı malzemeler üretiminde kullanılan mamulün bünyesine giren fakat malulün esas unsurunu ve önemli bir kısmını oluştur­mayan değerlerdir.
 
İşletme malzemeleri üretimin gerçekleşmesinde kullanılan, fakat mamulün bünyesine girmeyen değerlerdir.
 
Ambalaj malzemeleri mamulün tüketiciye ulaştırılmasında ve su­nulmasında kullanılan değerlerdir.
 
 
5)       YARI MAMULLER
 
Üretim hesabı mamul hale gelmemiş, ancak, direkt ilk madde ve malzeme, direkt işçilik ve genel üretim giderlerinden pay almış üre­tim aşamasındaki ürünlerin maliyeti 151.YARIMAMULLER-ÜRETİM hesabında izlenir.
 
Maliyet dönemi sonunda direkt ilk madde ve malzeme, direkt işçilik ve genel üretim giderleri tutarı kadar bu hesap borçlandırılır. İI­gili üretim maliyetleri yansıt­ma hesapları 710, 720 ve 730 kodlu hesaplar kadar alacaklandırılır. Üretimi tamamlananların maliyeti kadar da bu hesap alacaklandırılarak ilgili mamul stok hesapları borçlandı­rılır.
 
Üretimin maliyeti oluşturulurken;
 
 
 
 
 
_______________________________         /         _____________________________
151 YARI MAMUILER-ÜRETİM                                         11.000.000
711 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME
       GIDERLERİ YANSITMA                                                     5.000.000
721 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSITMA                             4.000.000
731 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA                            2.000.000
Üretim maliyetlerinin üretim hesabına devri
_______________________________         /         _____________________________
711 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME
       GIDERLERİ YANSITMA                                            5.000.000
721 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSITMA                    4.000.000
731 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA                   2.000.000
710 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME
       GIDERLERİ                                                                       5.000.000
720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ                                               4.000.000
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ                                              2.000.000
            Yansıtma ve fiili maliyet hesaplarının kapatılması
            _______________________________         /         _____________________________
 
üretimi tamamlananların mamul stok hesabına alınmasında,
 
            _______________________________         /         _____________________________
152 MAMULLER                                                              8.500.000
151 YARI MAMULLER-ÜRETİM                                                8.500.000
Üretimi tamamlananların stok
hesabına devri
_______________________________         /         _____________________________
 
muhasebe kayıtları yazılacaktır.
 
 
6) MAMULLER
 
Üretimi tamamlanan ve satışa hazır hale gelen değerler 152 MAMUL­LER hesabında izlenir.
 
Üretimi tamamlanan mamullerin ambara alınması ile bu hesap borçlandırılır, 151.YARI MAMULLER-ÜRETİM hesabı alacaklandırılır. Mamullerin satılması veya herhangi bir nedenle ambardan çekilmesi durumunda bu hesap alacaklandırılır ve 620. SATILAN MAMULLER MALİYETİ hesabı borçlandırılır.
 
Örnek olarak 8.600.000 TL.lık üretimin tamamlandığını ve 7.000.000 TL. lık mamulün satıldığını kabul edersek:
 
_______________________________         /         _____________________________
152 MAMULLER                                                             8.600.000
        152.01 Kumaş
151 YARI MAMULLER-ÜRETİM                                                8.600.000
       151.01 Kumaş
Üretimi tamamlananların stok hesabına devri
_______________________________         /         _____________________________
_______________________________         /         _____________________________
620 SATILAN MAMULLER MALİYETİ                               7.000.000
        620.01 Kumaş
152 MAMULLER                                                                        7.000.000
        152.01 Kımaş
Satılan mamullerin maliyetinin satış maliyeti
hesabına devri
_______________________________         /         _____________________________
 
yevmiye maddeleri yazılacaktır.
 
Mamullerin satışından sağlanan kar veya zarar 600. YURT İÇİ SATIŞLAR hesabı ile 620. SATILAN MAMULLER MALİYETİ hesabı­nın karşılaştırılmasıyla bulunur.
 
Herhangi bir değişikliğe tabi tutmadan satmak amacı ile işlet­meye alınan ticari mallar ve benzeri kalemler 153. TİCARİ MALLAR hesabında izlenir.
 

HABERLER  
   
Reklam  
   
 
   
 
   
MUHASEBE DERGİSİ  
   
 
   
Bugün 31 ziyaretçi (60 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=