MUHASEBE KONULARI
MUHASEBE KONULARI  
  İletişim
  Ana Sayfa
  Tek Düzen Hesap Planı
  SMMM Bitirme Sınavı Yorum Ve Kitap Önerileri
  GENEL MUHASEBE
  Muhasebenin Tanımı ve fonksyonları
  Muhasebe Kavramları
  HESAP KAVRAMI
  YEVMİYE DEFTERİ
  Muhasebe Fişleri
  DEFTER- İ KEBİR
  MİZANLAR
  7A SEÇENİĞİ AÇIKLAMALARI
  7B Seçeneğinde hesap planı açıklaması
  AÇILIŞ KAYITLARI
  AKREDİTİFLER (YURT DIŞI SİPARİŞ AVANSLARI)
  ALACAKLARIN ENVANTER İŞLEMİ
  ALACAKLAR
  Amortisman paylarının hesaplanması
  BANKALAR HESABI
  BiLANÇO
  AKTİF
  İNGİLİZCE AKTİF (ACTIV)
  PERSONELDEN ALACAKLAR
  SERBEST MESLEK MAKBUZU
  KİRA BEDELİ KAYDI
  Muhasebe soruları
  Beceri Sınavı Soruları
  ÜCRET BODROSU TAHAKKUK KAYDI
  BU SAYFAYA GİREBİLMEK İÇİN ÜYE OLMANIZ GEREKMEKTEDİR.
  HABERLER
  BİZE MALİYE SORULARI SORABİLİRSİNİZ
  MÜŞTERİMİZE OLAN ALACAĞIN ÇEK İLE TAHSİLİ
  E- Devlet
  SİTEMİZE YAZAR OLUN
  SERBEST MESLEK KAZANÇ DEFTERİ
  AMORTİSMAN
  ETA SQL KURULUMU
  BİLGİSAYARLI MUHASEBE
  ETA WİMDOWS MUHASEBE PAKET PROGRAMININ KURULUMU
  ETA Muhasebe Paket Programında Kullanılan Kısayol Tuşları
  ÖRNEK YEVMİYE KAYITLARI
  Facebook'ta biz...
  MUHASEBE MESLEĞİNİN ZOR VE ZEVKLİ YANLARI
  MALİYET MUHASEBESİ KONULARI
  FATURA
  KURUMSAL BAŞVURULAR
  VERGİ LEVHASI
  Örnek Yevmiye Kayıtları
  ÖRNEK MİZAN
  KPSS 2010 MUHASEBE SORULARI
  MALİYE SORULARI - KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI - LİSANS - 2010
  İŞLETME SORULARI - KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI - LİSANS - 2010
  KAYNAKÇA
  MALİYET MUHASEBESİ
  İŞLETME ÇEŞİTLERİ
  ADİ ŞİRKETLER
  TİCARET ŞİRKETLERİ
  PSİKOLOJİ SÖZLÜĞÜ
  Vicdan muhasebesi
  Google arama motoru
  DÜNYA SAATLERİ
  VERGI LEVHASI
  ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ
  VERGİ SUÇ VE CEZALARI
  İLAN VE REKLAM VERGİSİ LEVHASI ALMA
  EMLAK VERGİSİ BEYANNAMESİ
  AYLIK ÜCRET BODROSU
  Anketler
  Mağaza vitrini ve dekorasyonu masrafı kaydı
  MAKALELER
  Tasdiki Zorunlu Defterler Ve Tasdik Zamanı
  KDV TAHAKKUKU NASIL YAPILIR ?
  BANKA
  BANKALARIN İŞLEVLERİ
  2011 ASGARİ BRÜT VE NET ÜCRETİ
  MUHASEBE HABERLERİ
  BİLANÇO
  GELİR TABLOSU
  ORTAKLARIN SERMAYE TAAHHÜDÜ
  Örnek kayıtlar
  Namaz Vakitleri
  VİCDAN MUHASEBESİ
  Şirketin Kuruluş Kayıtları
  VERGİ MEVZUATI
  SGK MEVZUATI
  MEVZUAT İLE İLGİLİ YENİLİKLER
  SMMM olmak için aranan şartlar
  Muhasebe Hileleri ve Bu Hilelerle İlgili Vergi Suçu Nedir?
  Link listesi
>
EMLAK VERGİSİ BEYANNAMESİ


EMLAK VERGİSİ BEYANNAMESİ

Emlak Vergi Kanununa göre emlak vergisi arazi, arsa ve binalar için ödenmektedir. Bu tür taşınmazı olan mükellefler emlak vergisi ödemekle yükümlüdürler. Emlak vergisi ödeyecek kişilerin ilgili belediyelerin emlak servislerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

1. Emlak Vergisi Beyannamesi Düzenleme: Gayrimenkul bildirimi için ilgili birime giden mükellefler her bir gayrimenkul türü için (arsa, arazi, bina ve işyeri) ayrı ayrı bilgi formu doldurmak zorundadırlar. Emlak bildirim formlarını ilgili belediyeden temin edebilirler. Emlak Beyannamesi, her bir emlak türü için ayrı ayrı doldurulur. Ancak, aynı belediye sınırları içerisinde, aynı emlak türüne ilişkin birden fazla beyanname doldurulması halinde, emlak beyannamesinden bir örnek düzenlenir. İştirak halinde mülkiyette ise ortak imzalı tek beyanname verilmesi durumunda, bu form yalnızca beyannamede kimlik bilgileri bulunan mükellef için doldurulur.

 


>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İnd. Bordro
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Banka
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter (Defteri K.)
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Prog. Kurulumu
>> ETA Şirket İşlemleri
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gelir Tablosu Örneği
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İş Yeri Bildirgesi Formu
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenle
>> KDV Hesaplamaları
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> KPSS Soru Çözümü - Video
>> Limited Şirketler
>> Maliyet Muhasebesi Hesap
>> Menkul Kıymetler
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavram
>> Muhtasar Beyanname Örn.
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şahıs Şirketleri
>> Şirket Kurma İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe
>> Vizite Kağıdı
>> Yevmiye Defteri

>> Yönetimin Anlamı

Emlak vergisi beyanname formu mavi veya siyah tükenmez kalem kullanılarak Büyük harflerle doldurulur. Kurşun kalem kesinlikle kullanılmaz. Her kutuya bir harf veya rakam yazılır. Silinti ve kazıntı yapılmaz, okunaklı düzenlemeye özen gösterilmelidir. Form, fotokopi ile çoğaltılıp kullanılamaz. Rakamlar arasına herhangi bir işaret konulmaz. Bilgiler alanlarına sığdığı kadar yazılır. Ayrıca, ilgili alanların doldurulurken aşağıdaki öneriler dikkate alınmalıdır.

4. Bölüme; verilen emlak vergisi beyannamesinin türü işaretlenecektir.
5. Bölüme; belediye başkanlığınca verilmiş, emlak vergisi sicil numarası yazılacaktır.
6. Bölüme; maliye bakanlığına bağlı vergi dairelerince daha önce verilen vergi numarası varsa bu numara yazılacaktır. Vergi numarası internet aracılığı ile de alınabilir.
7. 8. 9. 10. Bölümlere; kimlik bilgileri, nüfus cüzdanında yazılı olduğu şekilde ve kısaltılmadan aynen yazılacaktır. Soyadı Alanına gerçek kişilerde soyadı, tüzel kişilerde unvanı yazılacaktır. Tüzel kişilerde unvan, soyadı satırını taşarsa, izleyen adı, baba adı ve ana adı satırlarına devam edilecektir. Tüzel kişilerde, unvan, resmen tescil edilen haliyle aynen ve belirtilen alanlara sığdığı kadar yazılacaktır.
11. Bölüme; doğum tarihi gün, ay ve yıl olarak belirtilerek, tüzel kişiler de tescil tarihi yazılır.
13. Bölüme; uyruğu alanına, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar T.C. rumuzunu, başka ülke tabiyetinde olanlar ise, ülkelerinin Uluslararası Trafik Kodunu yazacaklardır.
14. Bölüme; doğum yeri alanına, ilçe adı yazılacaktır. merkez ilçenin ayrı bir adı yosa il adı yazılacaktır. Köy ve bucak ismi yazılmayacaktır. Tüzel kişilerde, şirket merkezinin bulunduğu ilçe yazılacaktır. Gerçek kişiler için doğum yeri, tüzel kişiler için şirket merkezinin bulunduğu il plaka kodu, ayrılan alana yazılacaktır.
15. Bölüme; nüfusa kayıtlı olduğu yer alanına nüfus cüzdanında yazılı olan yer adı ile bağlı olunan il plaka numarası yazılacaktır.
17. Bölüme; adres yazımı sırasında mahalle, cadde bilgileri ayrılan alanlara yazılacak ve posta kodu muhakkak belirtilecektir. Varsa telefon numarası, alan kodu ile birlikte yazılacaktır.
18. Bölüme; beyannamede beyan edilen emlak sayısı yazılacaktır.
19. Bölüme; emlak vergisi beyannamesinin arsa, arazi ve bina için 2006 yılına ilişkin olan tutar aktarılacaktır.

Dünyanın bütün ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de Osmanlı İmparatorluğu döneminden beri emlak üzerinden, emlak vergisi veya başka adlarla vergi alınmaktadır. Emlak üzerinden alınmakta olan bu verginin en önemli sorunu değerleme, yani emlağın vergiye tabi tutulacak kıymetinin belirlenmesi olmuştur.

Emlak Vergisi Beyannamesi İle Birlikte İstenen Belgeler:
- Tapu fotokopisi ve beyan sahibinin vergi numarası
- Nüfus cüzdanı fotokopisi ve TC kimlik numarası
- Binalar için yapı kullanma izni fotokopisi
- Binanın bulunduğu adres (mahalle, sokak, bina, daire veya iş yeri numarası),
- Emlak vergisi beyannamesi gayrimenkulün alındığı tarihten itibaren "üç ay içerisinde" verilecek. O yılın vergi ödeme makbuzu ile birlikte ilgili olduğu belediyenin gelir servisine başvurmalıdır.

2. Emlak Vergisini Ödemek: Emlak Vergisi 2 eşit taksitte alınır. Taksit ödemesi Mart-Nisan-Mayıs ayları içerisinde,
- Taksit ödemesi Kasım ayında yapılır.
- Dileyen mükellef tümünü birinci taksit döneminde veya daha önce de ödeyebilir.

Emlak Vergisi 3030 Sayılı Kanunun uygulandığı büyükşehir belediye sınırlı ve mücavir (yakın komşu) alanları içinde bulunan bina, arsa ve arazilerin (gayrimenkullerin) emlak vergileri bağlı bulunduğu il, ilçe ya da daha alt belediyelerce tahsil edilir. Emlak Vergisi Kanununun 29 ncu maddesinde ise emlak vergisi değerinin mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl bir önceki yılın yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde arttırılması suretiyle bulunacağı belirtilmiştir.

Emlak vergileri ilgili belediyelerin veznelerine veya belediyenin çek hesap numarası yazılmak suretiyle Türkiye’nin herhangi bir PTT şubesinden de ödenebilecektir. Mayıs ayının son günü mesai saati bitimine Kadar posta çeki ile ödenmesi durumunda da vergi zamanında ödenmiş olacaktır.
 


 


HABERLER  
   
Reklam  
   
 
   
 
   
MUHASEBE DERGİSİ  
   
 
   
Bugün 1 ziyaretçi (6 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=